MIL STD 810 G Gemi Ekipmanlarının Mekanik Titreşimleri Testi

MIL STD 810 G Gemi Ekipmanlarının Mekanik Titreşimleri Testi

Bu yöntem, gemilerde kurulu olan Askeri gemi teçhizatının çevresel ve dahili olarak uyarılmış titreşim testi için prosedürleri belirler ve gereklilikleri belirler (bkz. Ek B, paragraf 1e ve f).

MIL STD 810 G Gemi Ekipmanlarının Mekanik Titreşimleri Testi

Burada belirtilen test prosedürleri, geleneksel şaftlı pervaneli tahrikli Donanma gemilerinde mekanik titreşimlere maruz kalan gemi teçhizatı için geçerlidir ve su jeti veya bölmeli pervaneler gibi geleneksel olmayan tahrik türleri için Paragraf 5.1'e göre uyarlanabilir. Askeri gemi teçhizatının dengesiz dönen bileşenlerinden kaynaklanan dahili uyarma için paragraf 5.2.2'ye göre denge prosedürünü kullanın. Pistonlu makineler ile ilişkili mekanik titreşimler ve tahrik sistemlerinin ve şaftların yanal ve uzunlamasına titreşimleri için bkz. MIL-STD-167-2A.

Bu yöntemde aşağıdaki titreşim türleri kapsanmaktadır:

  • Tip I - Çevresel titreşim

  • Tip II - Dahili olarak uyarılmış titreşim

Tip I titreşim gereksinimleri belirlendiğinde (Ek B, paragraf 2e'ye bakınız), test öğesi askeri gemilerde karşılaşılabileceği gibi simüle edilmiş bir çevresel titreşime tabi tutulacaktır. Bu yöntem, ekipmanın servis çalışması sırasında arızalanmayacağına dair makul derecede yüksek bir güven derecesi elde etmek için seçilen frekans aralığı içinde yeterince büyük bir genlik sağlar.

  1. Tip I titreşim testi için, bu yöntem, geleneksel şaftlı pervane tahrikli Donanma gemilerinde bulunan titreşim ortamına maruz kalan ekipman için kullanılacaktır.

  2. Tip I titreşim testi için bu yöntem, kanat hızı kuvvetlerini en aza indirecek şekilde tasarlanmış olanlar dahil olmak üzere su jeti, bölmeli veya diğer itici tipler gibi geleneksel olmayan Donanma şaftlı pervane sistemleri için uyarlanabilir. Revize edilmiş deney yöntemi, alıcı tarafından tavsiye edilecek ve Hükümet tarafından onaylanacaktır.

  3. Tablo 528-I kapsamına girmeyen frekans aralıklarına sahip sevk sistemlerine sahip gemilere kurulan teçhizat için bu yöntem uygulanmayacaktır.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp