ASTM D3359 Testi

ASTM D3359 Testi

ASTM D3359, bant testi ile yapışmayı ölçmek için standart bir test yöntemidir. Bu test, filmde yapılan kesiklerin üzerine basınca duyarlı bant uygulayıp çıkararak film kaplamalarının metalik alt tabakalara yapışmasını değerlendirir.

ASTM D3359 Testi

Bu test yöntemi, Cross Hatch testi olarak da bilinir. ASTM D3359 genellikle UV testi, Tuz Püskürtme, Hızlandırılmış Yaşlanma veya farklı sıvılara daldırmanın yaşlanma sürecini takiben kaplama yapışmasını değerlendirmek için kullanılır. EUROLAB, Kaplama test hizmetlerinin bir parçası olarak ASTM D3359 testi sunar. 

ASTM D3359'da iki farklı test yöntemi vardır: yöntem A ve B. Tipik olarak yöntem A, saha testi için ve yöntem B laboratuvarda kullanılır. ASTM D3359, uygulandığı spesifik substrata teste tabi tutulan kaplamanın yapışmasını yarı ölçmeye izin verdiği için kaplama endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Makroskopik yapısı nedeniyle, bu yöntem yüzey hazırlığından kürlemeye kadar tüm kaplama sürecini hesaba katmaya izin verir. Geniş kullanımına rağmen, bu test nicelikselden daha niteldir.

A yönteminde; film boyunca bir "X" kesilir ve kesiğin üzerine önceden belirlenmiş basınca duyarlı bir bant uygulanır ve ardından çıkarılır. Yapışma, 0 ila 5 ölçeğinde değerlendirilir.

B yönteminde; film boyunca her yönde altı veya on bir kesikli dikey bir kafes modeli yapılır ve kafesin üzerine önceden belirlenmiş bir basınca duyarlı bant uygulanır ve ardından çıkarılır. Yapışma daha sonra açıklamalar ve resimler ile karşılaştırılarak değerlendirilir. Yapışma, 0 ila 5 ölçeğinde değerlendirilir.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp