ASTM D4459 Testi

ASTM D4459 Testi

ASTM D4459, bir iç mekan uygulaması için tasarlanan plastiklerin stabilitesini değerlendirmek için gerekli olan spesifik prosedürleri ve test koşullarını açıklayan bir standarttır. 

ASTM D4459 Testi

Gerçekte, bu yöntemin amacı, camdan filtrelenmiş bir Xenon arkı aydınlatma ışık kaynağına maruz bırakılarak, camdan bir güneş radyasyonunun neden olduğu etkileri simüle etmektir. Bu nedenle ASTM D4459, ASTM G151 ve ASTM G155 uygulamalarının yönergelerine dayanır.

ASTM D4459 standardı, esas olarak plastiğin estetiğinin zaman içindeki gelişimini karakterize etmeye çalışır. Daha spesifik olarak, bu yöntem, ASTM D2244'e göre numunenin renk farklılıklarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Maruz kalma süresi veya ışıma maruziyeti açısından bu özelliğin varyasyonunu belirlemek için, örneğin periyodik bir değerlendirmesinin yapılması gerekir. 

Belirli bir özellik değişikliğini tetiklemek için gereken süre veya ışıma maruziyeti, malzemelerin stabilitesini tespit etmek için kullanılabilir. Ayrıca numunenin sahadaki performansını öngörebilmek için uygun ivme faktörüne sahip olmak gerekir. Nitekim, bir dış mekan maruziyetiyle veya başka bir ürünle elde edilen bir hızlandırma faktörünün kullanılması, hatalı projeksiyonlara yol açacaktır, çünkü bu faktör belirli bir durum için belirli bir malzemeye atfedilmektedir.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp