ASTM - E2011 Testi

ASTM - E2011 Testi

Bu test yöntemi, el yıkama veya el ovucu ajanlarının, insan elinin cildindeki canlı virüsleri azaltma veya ortadan kaldırma yeteneklerini değerlendirmek için tasarlanmıştır.

ASTM - E2011 Testi

Bu test yöntemi, deneysel olarak kontamine olmuş ellerden hijyenik el yıkama ve el ovucu ajanlarının virüsü ortadan kaldırma aktivitesini değerlendirmek için tasarlanmıştır. Bu tür formülasyonlar, sahadaki etkinlikleri açısından bir klinik deneyde ayrıca değerlendirilebilir. 

Bu test yöntemi, tüm el maruziyetini içerir ve el dekontaminasyonu sırasında sürtünme gibi fiili kullanım koşullarını yansıtır ve ayrıca alkol veya alkol bazlı olmayan sıvılar, jeller ve köpükler gibi alternatif ürün formlarının etiket talimatlarına göre test edilmesini sağlar. Gerekirse Test Yöntemi ile test sonuçlarının genişletilmesi amaçlanmıştır. Ellerin sınırlı bir bölgesinde viral enfeksiyonda kesin azalma sağlar. Ürün formu Test Yöntemi ile test edilmeye uygun olmadığında alternatif bir test yöntemi olarak da kullanılabilir.

Bu test yöntemi, cerrahi el fırçaları veya ameliyat öncesi cilt preparatları ile kullanım için tasarlanmamıştır. Virüslerin her iki elin tüm yüzeyine uygulanması, denekler için yalnızca parmak uçlarını kullanmaktan daha büyük bir risk gerektirir. Bu nedenle, katılımcıların ellerinin herhangi bir görünür hasardan arınmış olmasını sağlamak için daha fazla özen gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca, virüs preparatları, bu tür testlerde kullanılmadan önce, yabancı veya beklenmedik patojenlere karşı kapsamlı bir şekilde taranmalı veya bunlardan arınmış olduğu belgelenmelidir.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp