ASTM - E2562 Testi

ASTM - E2562 Testi

EUROLAB, in-vitro teknikler kullanarak biyofilmlerin önlenmesi ve / veya uzaklaştırılmasında ürün etkinliğinin değerlendirilmesi için hizmetler sunmaktadır. Bu yöntem, ortaya çıkan biyofilmin sıvı bir arayüzde yüksek kesme koşulları altında var olduğu ortamları temsil eder. İçme suyu sistemlerini, endüstriyel su hatlarını, oral biyofilmleri, klozetleri, çamaşır makinelerini ve biyofilmin bir yüzeye daha sıkı bir şekilde tutturulduğu diğer senaryoları modellemek için kullanılır.

ASTM - E2562 Testi

Önem ve Kullanım

Biyofilm bakterileri fenotipik olarak aynı genotipteki askıda kalan bakterilerden farklıdır. Biyofilm büyütme reaktörleri kullanılarak, biyofilmler belirli özelliklerle büyütülür. Bu özellikler ve biyofilm daha sonra sistem parametreleri değiştirilerek değiştirilebilir.

Bu test yöntemi, bir araştırmacının biyofilmi büyütmesine, örneklemesine ve analiz etmesine olanak tanıyan yüksek kesme koşulları altında biyofilm Pseudomonas aeruginosa'nın büyüme büyümesini sağlayacaktır. CDC Biyofilm Reaktöründe üretilen biyofilm, etkinlik testi için de kullanılabilir. Kırk sekiz saatlik büyüme fazı tamamlandıktan sonra, araştırmacı yerinde bir işlem ekleyebilir veya örnekleri çıkarabilir ve ayrı ayrı tedavi edebilir.

Dürbün

Bu test yöntemi, bir Pseudomonas aeruginosa biyofilminin yüksek kesme altında nasıl büyütüleceğini belirtir ve belirli bir ortam yerine yüksek kesme koşullarını temsil eden bir biyofilm verir. Bu yöntemde, yüksek perde duvarlı, sürekli karıştırılan bir tank reaktörü olan bir CDC Biyofilm Reaktörü kullanılır. Bu yöntem aynı zamanda yüzey alanı başına koloni oluşturan birimlerde kaydedilen canlı hücreler için bir biyofilmin nasıl analiz edileceğini açıklar.

Bu test yöntemi, in-vitro laboratuvarda yüksek kesme koşullarında biyofilmlerin nasıl büyütüleceğini, örnekleneceğini ve analiz edileceğini göstermek için kullanılır.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp