ASTM - E2647 Testi

ASTM - E2647 Testi

EUROLAB, in-vitro teknikler kullanarak biyofilmlerin önlenmesi ve / veya uzaklaştırılmasında ürün etkinliğini değerlendirmek için hizmetler sunar. Bu yöntem, daha kalın biyofilmlerle sonuçlanan bir hava-sıvı arayüzüne sahip düşük akışkan bir kesme ortamını temsil eder. İmplantlar veya cihazlar üzerindeki yara sistemlerini veya diğer tıbbi biyofilmleri modellemek için kullanılır.

ASTM - E2647 Testi

Önem ve Kullanım

Biyofilm bakterileri fenotipik olarak aynı genotipteki askıda kalan bakterilerden farklıdır. Biyofilm büyütme reaktörleri kullanılarak, biyofilmler belirli özelliklerle büyütülür. Bu özellikler daha sonra çalışma koşullarını veya tasarlanmış sistemi değiştirerek değiştirilebilir.

Bu test yönteminin amacı , damla akış reaktörünü (DFR) kullanarak, düşük sıvı kesme altında ve hava / sıvı arayüzüne yakın bir Pseudomonas aeruginosa biyofilmini, örneklenebilen ve analiz edilebilen bir biyofilm oluşturarak 54 saat boyunca büyütmektir . Büyütülen biyofilmler yerinde muamele edilebilir veya hasat edilebilir ve ayrı ayrı muamele edilebilir.

Dürbün

Bu test yöntemi, bir reaktördeki hava / sıvı arayüzüne yakın düşük akışkan kesme koşulları altında sürekli bir besin akışı ile Pseudomonas aeruginosa biyofilmlerini tekrar tekrar büyütmek için gerekli parametreleri verir .

Bu test yöntemi, düşük akışkan kesme ile sonuçlanan laminer akışlı bir tıkalı akış reaktörü olan bir damlama akış reaktörü (DFR) kullanır. Reaktör çok yönlü olduğundan, farklı türlerin biyofilmleri de büyütülebilir, ancak bu, yeni organizmanın büyüme parametrelerine bağlı olarak operasyonel parametrelerin değiştirilmesini gerektirir.

Bu test yöntemi, in-vitro laboratuvarda biyofilmler üzerinde öldürme etkinliğini göstermek ve biyofilm büyümesini önlemek için kullanılır.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp