ASTM - E2871 Testi

ASTM - E2871 Testi

EUROLAB, in-vitro teknikler kullanarak biyofilmlerin önlenmesi ve / veya uzaklaştırılmasında ürün etkinliğini değerlendirmek için hizmetler sunar. Bu yöntem tipik olarak CDC Biyofilm Reaktöründe büyüyen biyofilm ile birlikte kullanılır. Yöntem, kapalı bir sistemde işlenmemiş kontrollere kıyasla işlenmiş biyofilmlerin dezenfektan etkinliği değerlendirmesi için ölçülebilir sonuçlar üretir.

ASTM - E2871 Testi

Önem ve Kullanım

Bitkisel biyofilm bakterileri fenotipik olarak aynı genotipin asılı planktonik hücrelerinden farklıdır. Biyofilm büyütme reaktörleri kullanılarak, biyofilmler belirli özelliklerle büyütülür. Bu özellikler ve fizyolojik ortam daha sonra çalışma koşullarını veya tasarlanmış sistemi değiştirerek değiştirilebilir.

Bu test yöntemi, CDC biyofilm reaktörleri kullanılarak kapalı bir sistemde dezenfektana maruz kaldıktan sonra bakteriyel azalmayı göstermek için tasarlanmıştır. Bu test yöntemi, test yüzeyinin her tarafına dezenfektan maruziyetine izin veren 50 mL konik tüpler kullanır. Daha büyük hacimde nötrleştirici veya köpüren dezenfektan içeren dezenfektanlar için 250 mL konik tüpler kullanılır. Her test beş işlenmiş test yüzeyini ve üç işlenmemiş kontrolü içerir.

Bu test yöntemi, bakteriyel biyofilmlere karşı kantitatif bir sıvı dezenfektan etkinlik testi gerçekleştirmek için gereken operasyonel parametreleri belirtir. Pseudomonas aeruginosa veya Staphylococcus aureus biyofilmleri için optimize edilmiş ve doğrulanmıştır, ancak üreyen ek bakterileri değerlendirmek için uygundur. Bu yöntem, biyofilmleri işlemek için kapalı bir sistem kullanır ve biyofilmleri toplamak ve analiz etmek için bir yöntem açıklar. Etkinlik, kültürlenebilir hücrelerin azalması olarak rapor edilir.

Bu test yöntemi, in-vitro laboratuvarda biyofilmler üzerinde kantitatif sıvı dezenfektan etkinliğini göstermek için kullanılır.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp