PK Biyoanalizi

PK Biyoanalizi

Farmakokinetik (PK) ve Toksikokinetik (TK) biyoanalizi, ilaç geliştirmenin kritik bir yönüdür. Bu çalışmalar, doğası gereği keşif niteliğinde veya daha kapsamlı ve resmi olabilir. Bir ilacın biyoyararlanımı, maruziyeti, yarı ömrü, klirensi ve metabolizmasını anlamak, klinikteki başarı ve başarısızlık arasındaki fark olabilir.

PK Biyoanalizi

EUROLAB'ın analitik ve biyoanalitik laboratuvarı, çeşitli biyolojik matrislerde ilaç konsantrasyonunun hassas, yüksek verimli değerlendirmesini sağlamak için çoklu LC / MS / MS sistemlerinin yanı sıra ELISA ve MSD platformları dahil GLP uyumlu sistemler ve nitelikli enstrümantasyon içerir.

PBL, bir dizi biyolojik matris içinde hassas, doğru ve sağlam PK tahlillerinin biyoanalitik yöntem geliştirme ve doğrulama işlemini hızla gerçekleştirebilir. PBL'nin kimyagerleri plazma, serum, idrar, CSF ve dokularla çalışma deneyimine sahiptir ve tekrarlanabilir ve sağlam bir yöntem sağlamak için ekstraksiyon koşullarını optimize edeceklerdir. PBL, keşif araştırmaları, preklinik çalışmalardan Faz I'den Faz IV klinik araştırmalara kadar birçok müşteri için biyoanalizi desteklemiştir.

Buna ek olarak, PBL içerir  in vivo dozaj ve birden çok hayvan türünde örnekleme ve de dahil olmak üzere tüm yönleriyle gerçekleştirmek için PK çalışmaları koordine edebilir in vivo dozaj ve hayvanlarda in Bioanalysis numune toplama ve WinNonlin kullanılarak PK verilerinin hazırlanması.

Mevcut PK ve TK Biyoanalitik Hizmetleri

  • Biyoyararlanım Çalışması Desteği
  • Toksikokinetik
  • Farmakokinetik
  • ICP-MS ile PK Biyoanalizi
  • Keşfedici Farmakokinetik
  • Metabolit Tanımlama
  • LC / MS / MS
  • TOF MS
  • Enstrümantasyon Detayları
Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp