Atık Su Analizi

Atık Su Analizi

EUROLAB, hem atık su hem de yağmur suyunun örneklenmesi ve test edilmesi için eksiksiz bir hizmet sunar.

Atık Su Analizi

EUROLAB, pH, BOİ ve TSS ve çok daha fazlası için yerinde kanalizasyon arıtma izleme deneyimi olan uzman kimyagerler ve akredite laboratuvarlara sahiptir. Çeşitli ulusal ve düzenleyici kurumlar, tüm atık su deşarj cihazlarının belirli atık su sınırlarını karşılamasını gerektiren yönergelere sahiptir.
 
EUROLAB, dünya çapında yerel kurumlara uygun olarak akredite edilmiş testler yapabilen tam hizmet laboratuvarlarına sahiptir. 

EUROLAB konuma bağlı olarak şu hizmetleri verebilir:

 • Örnek koleksiyon
 • Heavy metal, organik ve yaş kimya analizi
 • Operatörlere kanalizasyon tesisi performansının korunmasına yardımcı olmak için aktif çamurun mikroskobik incelenmesi
 • Ticari atık deşarj uygunluğu
 • Çevre Koruma Ajansı (EPA) için yıllık raporların hazırlanmasına yardımcı olun

Atık su için tipik parametreler

 • Toplam Toksik Organikler (TTOS)
 • Yarı Uçucu Organikler ve Pestisitler
 • Siyanür
 • Kimyasal oksijen ihtiyacı
 • Biyokimyasal oksijen ihtiyacı
 • Toplam Askıda Katı Madde
 • Başlık 22 Metaller
 • Sülfürler (Toplam ve Çözünmüş)
 • Yağ ve Gres
 • Toplam Petrol Hidrokarbonları
 • Yağmursuyu için tipik parametreler
 • N olarak nitrat
 • Nitrit N olarak
 • Siyanür
 • Kimyasal oksijen ihtiyacı
 • Biyokimyasal oksijen ihtiyacı
 • Toplam Askıda Katı Madde
 • Başlık 22 Metaller
 • Yağ ve Gres
 • Toplam Petrol Hidrokarbonları
Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp