Mantar Testi

Mantar Testi

Mantar testi, bir bileşenin veya malzemenin mantar büyümesini destekleyip desteklemeyeceğini değerlendirmeye yardımcı olur. Materyal gerçekten mantar büyümesini destekliyorsa, sonraki adım, mantarın ürün için zararlı olup olmadığını belirlemek olacaktır. Endüstri standartları genellikle mantarın büyüdüğü hız, güvenlik, temizlik yeteneği ve diğerleri gibi parametrelerin değerlendirilmesini gerektirir.

Mantar Testi

Mantarın materyali parçalamasını ve bunları besin olarak kullanmasını (doğrudan saldırı) önlemek için test yapılması önemlidir. Materyal mantara dirençli olabilse de, dış kontaminasyon (ter, sıvılar) sonunda materyale zarar veren (dolaylı bir saldırı) mantar büyümesini destekleyebilir. Yeterlilik testlerinde mantar testlerinin neden yaygın olduğuna dair sağlık sorunları ve estetik faktörler de vardır.

Mantar test laboratuarları genellikle gerekli test mantarına, inkübasyon odasına ve test yöntemine veya materyaline bağlı olarak uygun kontrollere ve sensörlere sahiptir. Testten önce ve sonra haznenin uygun şekilde temizlenmesi kritik öneme sahiptir. Sıcaklığın ve nemin kontrol edilmesi de uygun inkübasyon için kritiktir.

Genel amaçlı malzeme üreticileri genellikle ürünlerini mantar gelişimi için test ettirir. Kullanılan test mantarının türü deri, tekstil, viniller ve diğerleri gibi ürüne bağlı olacaktır. Mantarlar sıcaklığa ve neme bağlı olduğundan, nemli dış ortamlara maruz kalan her türlü malzeme test edilmelidir.

Mantar testi için yaygın bir standart ASTM G21 "Sentetik Polimerik Malzemelerin Mantarlara Direncini Belirlemeye Yönelik Standart Uygulama" dır. Bu belge, mantar büyümesini haftalık bazda derecelendirir; burada 0 artık büyüme ve 5 "Ağır Büyüme" anlamına gelir. Test için farklı mantar türleri kullanılır. Optik fiber ve kablonun mantar direncini değerlendirmek için bir test yöntemi TIA-455-56-C'de bulunabilir. Bu belge, optik fiber veya kablonun 5 farklı mantara maruz kaldığında yapısal bütünlüğünü ve performansını korumasını sağlar.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp