Sedimentoloji Analizi

Sedimentoloji Analizi

Sedimentoloji, litolojik, birikimsel, yapısal ve diyajenetik özelliklerin ve tortul birikimle sonuçlanan süreçlerin incelenmesini kapsar.

Sedimentoloji Analizi

Kısa bir sedimantolojik log ve çekirdek tanımı normalde Çekirdek Analiz programının başlangıcında bütün veya tabakalı çekirdek üzerinde yürütülür ve örnekleme için temel sağlar. Temel açıklama, litolojilerin ve ana sınırların tanımlanmasını, yataklama ve kırıkların varlığını ve türünü vb. İçerir ve sedimantolojik özellikler ile gama yanıtı arasında doğrudan bir korelasyona izin vermek için Çekirdek Gama raporuna eklenebilir.

1:50 ölçeğindeki bütün veya tabakalı çekirdekten ayrıntılı bir nicel ve nitel log, tam bir sedimantolojik tanımlamanın temelini oluşturur. Çökelme ortamları, fasiyes tanımlaması ve rezervuar kalitesinin tam bir yorumu yapılabilir. 1: 200 ölçeğinde bir özet günlük, petrofiziksel verilere ve kablolu günlüklere göre sunulabilir. Yıkanmış kesimlerin litolojik tanımı ve analizi de sağlanabilir.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp