Su Hijyen Testi

Su Hijyen Testi

Su hijyen testleri, uygun kontrol önlemlerinin mevcudiyetini değerlendirmek, zararlı organizmaların varlığını izlemek için suyu test etmek ve gerektiğinde arıtma programları ve kimyasal dezenfeksiyonlar gibi düzeltici faaliyetler önermek için yapılır.

Su Hijyen Testi

Gelişmiş laboratuvarlar tarafından işletmelere yasal mevzuata ve yerli ve yabancı standartlara uygun çeşitli hizmetler verilmektedir. Sağlanan ana hizmetler şunlardır:

  • Su hijyeni ve lejyoner risk değerlendirmesi
  • Biyosit seviyelerinin ve mikrobiyolojik parametrelerin izlenmesi
  • Su arıtma programlarının uygulanması
  • Numune alma ve analiz hizmetleri
  • Sıvı ve katı formda oksitleyici ve oksitleyici olmayan biyositler içerir
  • Yüksek dönüşüm verimliliği ile katalitik teknoloji dahil klor dioksit jeneratörleri sağlayın
  • Sistemin dezenfeksiyon, klorlama ve manuel temizliğinde kimyasal temizlik uzmanlarının desteği

EUROLAB, 25 yılı aşkın deneyimi, son teknolojiye sahip akredite laboratuvarları ve uzman ekibiyle birlikte, test, ölçüm ve analiz konularında kusursuz hizmet almanızı sağlar.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp