XRF Analizi

XRF Analizi

XRF tekniği, harici bir kaynaktan X-radyasyonu ile çarpıldığında, numune içindeki farklı elemanlar tarafından yayılan karakteristik X-ışını floresanının spektrumunu ölçerek bir numunenin temel bileşimini belirler.

XRF Analizi

XRF analizi, mineralojiyi, kökenini, biriktirme ortamını (örneğin, redoks) ve diyajenetik geçmişi anlamak için ölçülebilir bir temel oluşturan göreceli element bolluklarının (milyonda birkaç parçaya kadar) ölçümlerini sağlar. XRF analizi için jeolojik numuneler, sondaj kesimleri, bütün ya da döşemeli çekirdekler ve çekirdek tıkaçları dahil çekirdek malzemeler, çıkıntıdaki kayalar ve tortular olabilir.

XRF Uygulamaları           

• Bağıl element bolluklarının ölçümleri
• Jeokimyasal günlükler (majör / minör elementler ve oranlar)
• Potasyum (K), Uranyum (U) ve Toryum'dan (Th) hesaplanan Spektral Gama Işını
• XRD verileri ile ilişkilendirin ve mineral bileşimini çıkarın
• İstatistiksel sonuçlar farklı formasyon paketlerinin tanımlanması için XRF verilerinden elde edilir
• İstatistikler kullanılarak yapılan kuyu korelasyonu, formasyon birimlerinin tanımlanmasına yardımcı olur
• Doğrudan çekirdekler veya çıkıntılar üzerinde yerinde jeokimyasal analizler
• XRF-destekli Chemosteering (gerçek zamanlı veri yorumlama ile 24/7 hizmet). 

EUROLAB, tüm ihtiyaçları karşılamak için çok yönlü XRF cihazlarına sahiptir.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp