Zehirli Gaz Testi

Zehirli Gaz Testi

Gelişmiş laboratuvarlar tarafından çalışma ortamlarında tehlikeli gazlar tespit edilir ve ölçülür. Bu ölçümler kolorimetrik veya dozimetrik tüpler kullanılarak yapılır. Kolorimetrik tüpler, gazların noktasını ölçen cihazlardır.

Zehirli Gaz Testi

Başlıca tehlikeli gazlardan biri metan gazıdır. Bu gaz renksiz, kokusuz ve yanıcı bir gazdır. Havaya salınan sera gazlarının yüzde 12'sini oluşturur. Fosil yatakları, metanın ana kaynaklarıdır. Milyonlarca yıl içinde meydana gelen organik maddenin ayrışmasından oluşur. Kimya endüstrisinde birçok ürünün sentezinde veya üretiminde metan kullanılmaktadır. Örneğin asetilen, metanol, etanol, amonyak, kloroform, hidrojen siyanür, metil klorür ve etilen klorür.

Gaz halindeki klor da tehlikeli gazlardan biridir. Su arıtımında dezenfektan ve sterilize edici ajan olarak kullanılır. Ayrıca birçok organik ve inorganik bileşiğin sentezi için hammadde olarak kullanılmaktadır. Klor çok zehirlidir ve bu gaza uzun süre maruz kalmak ölümcül olabilir.

EUROLAB, 25 yılı aşkın deneyimi, son teknolojiye sahip akredite laboratuvarları ve uzman ekibiyle birlikte, test, ölçüm ve analiz konularında kusursuz hizmet almanızı sağlar.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp