AOAC Kullanım Seyreltme Testi

AOAC Kullanım Seyreltme Testi

Bu çalışma için bakterisidal aktivite, çeşitli mikroorganizmalara karşı kalitatif olarak ölçülür. Penisilindir adı verilen steril test yüzeyleri kültürle aşılanır, kurutulur ve ardından etikette iddia edilen temas sıcaklığı ve süresinde test dezenfektanına maruz bırakılır. Taşıyıcılar daha sonra nötralize edici geri kazanım ortamına aktarılır, inkübe edilir ve test organizmasının büyümesi veya büyümesi açısından gözlemlenir. 

AOAC Kullanım Seyreltme Testi

Yaklaşık 10 ile altmış (60) penicylinders, her biri toplam 6canlı mikroorganizmalar, dezenfektan lotu başına test edilmelidir. Her biri en düşük sertifikalı aktif bileşen seviyesinde olan üç test dezenfektanı lotu, başarılı bir sonuç için gelişim için negatif 54/60 ve 59/60 taşıyıcıyı göstermelidir. Müşteri tarafından istenen iddianın niteliğine bağlı olarak test kültürüne organik toprak eklenebilir veya eklenmeyebilir.

Test sonuçlarını etkileyebilecek tüm değişkenleri hesaba katmak için çalışmaya test kontrolleri uygulanır. Çalışmada gerçekleştirilen test kontrolleri; Taşıyıcıları aşılamak için kullanılan mikrop konsantrasyonunun analizi, taşıyıcılar üzerinde etiketlenen mikroorganizma konsantrasyonunun ölçülmesi, test ortamının canlılık kontrolü, nötrleştirme kontrolü ve ortam sterilitesi. 

Etiketli taşıyıcıların testi, konsantrasyonun kabul edilebilir aralıkta olduğunu doğrular, canlılık kontrolü ortamın test mikropları için toksik olmadığını doğrular, nötralize edici kontroller nötrleştirici geri kazanım ortamının test dezenfektanının bakterisidal aktivitesini durdurduğunu doğrular.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp