ASTM E1054 Nötralizasyon Değerlendirme Testi

ASTM E1054 Nötralizasyon Değerlendirme Testi

Yöntem, geri kazanım için hedeflenen mikroorganizmalar üzerinde hiçbir engelleyici etki olmamasını sağlamak için aktif antimikrobiyal maddeleri inaktive etmek veya söndürmek amacıyla nötrleştirici maddeleri test etmek için tasarlanmıştır. Yöntem, test maddeleri için çok çeşitli nötralizasyon seçenekleri sunar. 

ASTM E1054 Nötralizasyon Değerlendirme Testi

Yöntem içinde ayrıntılı olarak, yarı katı ortam, sıvı ortam ve membran filtrasyonuna dayanan geri kazanımlarla nötralizasyon deneyleri için kılavuzlar yer almaktadır. ASTM Nötrleştirici etkililik testi prosedürü, aşağıda özetlenen üç ayrı değerlendirmeden oluşur.

NÖTRLEŞTİRİCİ ETKİNLİĞİ

 • Test mikroorganizmasının süspansiyonu, süspansiyon düşük sayıda test mikroorganizması içerecek şekilde hazırlanır. Mikroorganizmaların aktif bileşeni söndürmeye yardımcı olmaması için düşük bir sayı kullanılır.
 • İncelenen nötrleştiriciye bir miktar aktif bileşen süspansiyonu eklenir, ardından aktif antimikrobiyal ajan içeren test maddesi eklenir.
 • Nötrleştirici etkinliği, mikroorganizma büyümesini test eden kalitatif ve kantitatif tekniklerle değerlendirilir.

NÖTRALİZASYON TOKSİSİTESİ

 • Düşük sayıda test mikroorganizması içeren bir süspansiyon hazırlanır.
 • Etken bileşen süspansiyonunun bir bölümü, incelenen nötrleştiriciye eklenir, ardından Fosfat Tamponlu Salin eklenir.
 • Nötrleştirici toksisitesi, mikroorganizma büyümesini test eden kalitatif ve kantitatif tekniklerle değerlendirilir.

ORGANİZMANIN CANLILIĞI TESTİ

 • Düşük sayıda test mikroorganizması içeren bir süspansiyon hazırlanır.
 • Bu süspansiyonun bir bölümü, Fosfat Tamponlu Saline eklenir.
 • Test organizmasının yaşayabilirliği, test mikroorganizma büyümesini ölçen kalitatif ve kantitatif tekniklerle değerlendirilir.

NÖTRALİZASYON DEĞERLENDİRME TESTİNİN GÜÇLÜ YÖNLERİ

 • Yöntem, çeşitli substratlar içindeki çeşitli aktif antimikrobiyal ajanları hesaba katar ve etkili nötralizasyon seçenekleri önerir.
 • Yöntem, uygun nötrleştirici içinde etkinlik, toksisite, test organizmasının canlılığı ve test malzemesi kontrolünü hesaba katar.
 • Tam aktif antimikrobiyal ajan inaktivasyonu için emsali ayarlar
 • Yöntem, antimikrobiyal test maddesi içindeki değişkenliği hesaba katmak için üçlü kopya halinde gerçekleştirilir.
Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp