El Dezenfektanı Test Hizmetleri

El Dezenfektanı Test Hizmetleri

Dünya çapındaki COVID-19 krizi nedeniyle, sağlığı korumak amacıyla kişinin kişisel hijyen programının bir parçası olarak el dezenfektanlarının kullanımına büyük önem verilmektedir. Bu ürünlerin sürekli üretimi, testi ve bulunabilirliği son derece önem arzetmektedir.

El Dezenfektanı Test Hizmetleri

El dezenfektanı ürünlerinin yasal statüsü, COVID-19 kriziyle eşzamanlı olarak radikal bir değişim geçiriyor. Bu nedenle, el dezenfektanı ürünlerinin üreticilerinin ve sahiplerinin, ürün geri çağırmalarını ve mali kayıpları önlemek için bu değişen düzenleyici ortamı anlamaları son derece önemlidir.

El dezenfektanı test hizmetleri kapsamında, (MIC) Minimum İnhibitör Konsantrasyon Testi (Mikrobiyal inhibisyon için standart in vitro test) ve ASTM E2315 (Standart in vitro zaman öldürme prosedürü) testleri ve gerekli diğer testler uygulanır.

COVID-19 krizi sırasında yasa dışı ve bazı durumlarda tehlikeli el dezenfektanı ürünlerinin satışa sunulduğu açıkça görüldüğünden, her ürün sahibi dağıtım için satın aldıkları ürünlerin kalitesi konusunda endişelenmelidir.

EUROLAB, hızlı geri dönüş süreleri ile el dezenfektanlarının hızlı taranmasını sağlayabilir. Satın aldığınız veya almayı düşündüğünüz ürünün yasal bir ürün olup olmadığını, izin verilmeyen maddeler içermediğini size söyleyebiliriz.

El Dezenfektanlarında Kullanılan Mikroorganizmalar

FDA Geçici Nihai Monograf (TFM), el dezenfektanı testinde kullanılmak üzere 23 bakteri türü ve 1 mantar türü belirtir. Çoğu durumda, müşterilerin hem test mikropunun "resmi" suşunu hem de yeni bir klinik izolatı test etmeleri önerilir. Bununla birlikte, monografın belirsiz doğası nedeniyle, bilimsel olarak savunulabilir kaldığı sürece test şemasını azaltmak için fırsatlar olabilir. FDA'nın TFM testi için belirlediği 24 mikroorganizma aşağıda listelenmiştir:

Gram Negatif Bakteriler

 • Acinetobacter türleri (A. baumannii gibi)
 • Bacteroides fragilis
 • Haemophilus influenza
 • Enterobacter türleri (E. aerogenes gibi)
 • Esherichia coli (ilk tür)
 • Esherichia coli (ikinci tür)
 • Klebsiella pneumoniae
 • Pseudomonas aeruginosa (ilk tür)
 • Pseudomonas aeruginosa (ikinci tür)
 • Proteus mirabilis
 • Serratia marcescens

Gram Pozitif Bakteriler

 • Staphylococcus aureus (ilk suş)
 • Staphylococcus aureus (ikinci tür)
 • Staphylococcus epidermidis
 • Staphylococcus hominis
 • Staphylococcus haemolyticus
 • Staphylococcus saprophyticus
 • Micrococcus luteus
 • Streptococcus pyogenes
 • Enterococcus faecalis
 • Enterococcus faecium
 • Streptococcus pneumoniae

Mantarlar

 • Candida albicans

EUROLAB'ın son teknoloji ürünü Analitik Kimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarları profesyonel bir kadroya sahiptir ve “markanızı” ve bir bütün olarak itibarınızı aktif bir şekilde korumanıza yardımcı olmaya hazırdır.

EUROLAB Laboratuvarı, el dezenfektanı formülasyonlarını düzenli olarak tarar ve test eder. El dezenfektanları, verilerin FDA'ya sunulması için GLP test koşulları altında incelenebilir veya araştırma ve geliştirme için GLP dışı koşullar altında etkinlik açısından taranabilir. El dezenfektanları için FDA test gereksinimleri karmaşıktır ve ajans tarafından henüz sonuçlandırılmamıştır.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp