Elektriksel İletkenlik Testi

Elektriksel İletkenlik Testi

Elektrik geçirgenliği aynı zamanda elektrik alanında yer değiştirme anlamına gelir. Elektriksel iletkenlik farad / metre cinsinden değerlendirilir. Geçirgenlikte mutlak bir değer yoktur, sadece geçirgenlik mekanın geçirgenlik gücüne göre ifade edilir.

Elektriksel İletkenlik Testi

Malzemelerin fiziksel davranışları incelenirken çeşitli elektriksel, manyetik, optik, termal ve elastik özellikler belirlenir. Bu özellikler genellikle atomik yapı, atomların dizilişi ve malzemenin kristal yapısıyla ilgilidir. Atomik yapıda, iletken bantlar elektronlar arasındaki geçişleri belirler ve malzemelerin iletken, yarı iletken veya yalıtkan olmasına izin verir. Ayrıca manyetik davranış, difüzyon ve şeffaflık gibi özellikler doğrudan malzemenin atomik yapısına bağlıdır.

Elektrikli ve elektronik cihazlar ve ekipmanlar için malzeme seçimi ve kullanımı, elektriksel iletkenlik ve elektriksel geçirgenlik gibi özelliklerin bilgisine bağlıdır.

Elektrik alanın yarattığı kuvvetlerin etkisiyle yayan elektronlar veya iyonlar malzeme içinde belli bir mesafeden hareket ederek elektriksel iletkenlik sağlar. Bu özelliğe sahip malzemelere iletken malzemeler denir. Özellikle içeriklerinde çok sayıda serbest elektron bulunan saf metaller çok iletkendir. 

İyonik bağlanma yapısına sahip malzemeler, serbest elektron içermez ve bu nedenle normalde yalıtkan olarak kabul edilir. Bununla birlikte, bazılarına bir elektrik alanı uygulanırsa, yeterli sayıda elektron aktive olur ve serbest bırakılır.

EUROLAB, 25 yılı aşkın deneyimi, son teknolojiye sahip akredite laboratuvarları ve uzman ekibiyle birlikte, test, ölçüm ve analiz konularında kusursuz hizmet almanızı sağlar.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp