EMF Testi

Elektronik Uygunluk Testleri

EMF Testi

EUROLAB, uzman ekibi ve 20 yılı aşkın tecrübesiyle, çok çeşitli endüstri sektörlerinde çok çeşitli ekipman ve ortamlar için EMF ölçümleri, saha araştırmaları ve değerlendirmeleri sunar.

EMF Testi

Elektromanyetik alanlara (EMF) maruz kalma, sağlıkla ilgili olumsuz koşullara neden olabilir, artık İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliklerinin bir parçasıdır. Ek olarak, CE işaretleme işleminin bir parçası olarak bir EMF değerlendirmesi gerekebilir. EUROLAB, DC'den 40 GHz'e yayılan EMF'yi ölçebilir.

EMF mevzuatına göre, işyerindeki EMF gerekliliklerinin farkında olmanız gerekir. Örnekler arasında fabrikalar, dökümhaneler, fırınlar, üretim hatları ve trafo merkezlerindekiler gibi enerji üretim alanları sayılabilir. Kalp pili olan kişiler ve hamile kadınlar gibi hassas kullanıcıların dahil olduğu yerlerde özel dikkat gösterilmelidir.

Bu mevzuattan etkilenen kuruluşların, bu Sağlık ve Güvenlik Direktifinin yasal gerekliliklerine uyduklarına dair kanıt bulundurmaları gerekmektedir. EUROLAB aynı zamanda, Düşük Voltaj Direktifi kapsamında EN 60335 tarafından çağrılan EN 62233 uyarınca ev aletleri için EMF değerlendirmeleri sunar. Ayrıca, Alçak Gerilim Direktifi kapsamında CE işaretlemesi için gerekli olan EN 62493 uyarınca aydınlatma ürünleri için EMF ölçümleri de sunmaktadır.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp