Cevher Analizleri

Cevher Analizleri

Mineraller farklı ve karakteristik fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir. Yerkürede doğal olarak bulunan tüm metallerin birincil kaynakları minerallerdir. Mineraller, bileşimlerine bağlı olarak metalik veya metalik olmayan şeklinde gruplanmaktadır. Mineraller, sadece bir metal veya bir dizi farklı metalden oluşabilir. Mineral çalışmalarına mineraloji adı verilmiştir.

Cevher Analizleri

Tüm cevherler mineraldir, ancak tüm mineraller cevher değildir. Bir cevher, metallerin verimli bir şekilde çıkarılabildiği ve bir mineral içeren bir kaya türüdür. Bir başka ifade ile bir cevher, karlı bir işletme için yüksek miktarda metal içeren bir mineral kaynağıdır. Bu bağlamda ana belirleyici faktör, cevherdeki yararlı minarel konsantrasyonudur.

Bir cevher yatağında, yararlı mineral ile birlikte, kil, kum, taş ve diğer yararsız silikatlar gibi kayalık safsızlıkları ifade eden yararsız mineraller bir arada bulunmaktadır. Yararsız mineral oranı, bir coğrafi konumdan diğerine farklılık göstermektedir. Ayrıca ekstrakte edilebilir metallerin konsantrasyonu da farklıdır.

Örneğin boksit ve kil, her ikisi de alüminyum mineralleridir. Ancak boksit alüminyumun ticari olarak çıkarılması için kullanılırken kil kullanılamamaktadır. Bu yüzden boksit bir cevherdir, kil ise cevher değildir.

Bu bakımdan gelilmiş laboratuvarlarda yapılan cevher analizleri, cevherin işlenebilir ve verimli olup olmadığını belirlemek açısından büyük önem taşımaktadır. 

EUROLAB, 25 yılı aşkın deneyimi, son teknolojiye sahip akredite laboratuvarları ve uzman ekibiyle birlikte, endüstriyel testleri kapsamında kesin ve hızlı sonuçlar almanıza yardımcı olur.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp