Maden Analizleri

Maden Analizleri

Fizibilite öncesi çalışmaları, kapsam belirleme çalışmasından önemli ölçüde daha kapsamlıdır ve bir madencilik projesinin operasyonel ve ekonomik uygulanabilirliğinin değerlendirilmesinde önemli bir adımdır. Bu aşamada yataktaki çeşitli cevher tiplerinden örnekler alınır ve bir takım maden testleri yapılır. Ön fizibilite çalışması ile hazırlanan ekonomik analiz, çeşitli proje geliştirme seçeneklerinin yanı sıra genel proje uygulanabilirliğini değerlendirmek için yeterli doğruluktadır.

Maden Analizleri

Standartlara uygun gerçekleştirilen kesin fizibilite çalışmaları ise tüm jeolojik, mühendislik, yasal, işletme, ekonomik, sosyal, çevresel ve diğer ilgili faktörlerin dikkate alındığı, bir maden yatağının ayrıntılı bir çalışmasıdır. Maden üretimi için verilecek son kararda bu maden analizlerinin etkisi çok fazladır. Bu seviyede yapılan mühendislik çalışmaları, teknik olmaktan çok, ekonomik fizibilite ile ilgilidir. Bu nedenle daha ziyade güvenilir fizibilite çalışmaları olarak adlandırılmaktadır. Bu düzeydeki çalışmalar, ayrıntılı akış şemaları, süreç tasarımları, ekipman boyutu ve teknik özellikleri de içermektedir.

Sonuç olarak maden analizleri, işletmelerin ve yatırımcıların bir maden projesinin hem projeyi riske atmak hem de gerçek kar potansiyelini belirlemek için teknik ve finansal bilgiler açısından fizibilitesini anlamaya yardımcı olmaktadır.

EUROLAB, 25 yılı aşkın deneyimi, son teknolojiye sahip akredite laboratuvarları ve uzman ekibiyle birlikte, endüstriyel testler kapsamında kesin ve hızlı sonuçlar almanıza yardımcı olur.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp