Nitrozamin Testleri - İlaç Sektöründe

Nitrozamin Testleri - İlaç Sektöründe

Nitrozamin Nedir?

Nitrozaminler, nitratlar veya nitritler ile belli aminler arasında meydana gelen bir tepkime ile oluşmaktadır. Nitrozaminler, işlenmiş etler, alkollü içecekler, kozmetikler ve sigara dumanı gibi çok çeşitli tüketici ürünlerinde bulunmaktadır. Ancak nitrozaminler, beyin, akciğer, karaciğer, mide, yemek borusu, böbrek, mesane ve nazal sinüs gibi çeşitli organ ve dokularda kansere neden olan güçlü kanserojen bileşikler olarak kabul edilmektedir.

Nitrozamin Testleri - İlaç Sektöründe

Nitrozaminlerin bilinen endüstriyel bir kullanım alanı yoktur. Bununla birlikte, işlenmiş gıdalarda, gıda hazırlama ve işlemenin kasıtsız yan ürünleri olarak ortaya çıkmaktadır.

Nitrozaminler, geniş bir N-nitroso bileşikleri (NOC) grubunu belirtmek için kullanılan genel bir tanımdır. Bu bileşikler iki gruba ayrılmaktadır: N-nitrozaminler ve N-nitrozamidler.

Mutajenik ve kanserojen özelliklerinin kanıtlanmasında sonra bu grup bileşiklere olan ilgi artmıştır. Bu bileşiklerin çoğunun, laboratuvar hayvanlarında kansere neden olduğu belirlenmiştir. İnsanlarda da birçok kanserin oluşumunda rol oynadığı tespit edilmiştir. İnsan maruziyet kaynaklarının çok geniş bir yelpazede olması yüzünden gelişmiş ve hassas test ve analiz yöntemlerinin araştırılmasına ağırlık verilmiştir.

İlaç Sektöründe Nitrozaminler

Nitrozaminler ilaç sektörünün istenmeyen konuklarıdır. Bu bileşik öncülerinin ortak ve kolay doğası ve asidik pH değeri altındaki nitrozasyon reaksiyonları, nitrozaminleri ilaç dünyasında yaygın ve istenmeyen konuklardan biri haline getirmiştir.

Nitrozaminlerin kanserojen özellikleri yeni farkedilmiş değildir, doğrusu 50 yıldan fazla süredir bu bilinmektedir. Laboratuvar testlerinde kanserojenlik özellikleri test edilmiş ve belirlenmiş birkaç nitrozamin türü bulunmaktadır. Örneğin nitrosodimetilamin, nitrosodietilamin ve N-nitroso-N-metil-4-aminobütirik asit bunlar arasında iyi bilinenlerdir.

Farmasötiklerdeki nitrozamin sınır değerleri, toksikolojik endişe yaklaşımı eşiği dünyadaki birçok düzenleyici kurum tarafından kabul edilebilir bulunmadığı için, sadece kemirgen çalışması kanser gücü verilerinden türetilmektedir.

Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ve diğer uluslararası kuruluşlar, nitrozaminlerin ilaç dünyasındaki yerini son zamanlarda yeniden gündeme getirmektedir. Özellikle Valsartan, Losartan, Irbesartan, Azilsartan, Olmesartan, Eprosartan, Candesartan ve Telmisartan gibi ilaçlar nitrozaminlerden etkilenmektedir. En kötü etkilenen ilaçlar ise Valsartan ve Losartan’dır. Bu ilaçların birçoğu geri çağrılmıştır. Ayrıca tüm ilaç şirketleri, ilaçlarındaki nitrozaminlerin varlığını değerlendirmek ve bulgularını FDA’ya iletmek zorundadır.

Dğer taraftan Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), sartanlarda nitrozaminler konusunu ele almak ve halkı bilgilendirmek için çalışmalarına hız vermiştir.

İlaç maddelerindeki nitrozaminler ve diğer mutajenik safsızlıklar ile ilgili olarak, bu durumları önceden tahmin etmek ve önlemek için ne yapılacağı tartışılmaktadır. Nitrozaminler söz konusu olduğunda, ilaç üreten firmaların atabileceği bazı proaktif adımlar bulunmaktadır. Bunlar sayesinde nitrozaminlerin safsızlık olarak bulunma olasılığının düşmesi beklenmektedir. Örneğin,

  • İlaç maddesindeki herhangi bir ara ürün veya safsızlık ikincil aminler olduğu zaman, üretim süreci geliştirme sırasında karşılık gelen nitrozaminleri aramak faydalı olmaktadır.
  • Bir ilaç maddesinin üretim sürecinin herhangi bir aşamasında sodyum nitrit kullanıldığı zaman, başlangıç malzemeleri, reaktifler ve çözücülere dayalı olarak tüm olası nitrozaminler için kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır.
  • Bir ilaç maddesinin üretimi sırasında dimetilformamid, dimetilasetamin veya dietilasetamid gibi çözücüler kullanıldığı zaman, potansiyel nitrozaminleri aramak gerekmektedir.
  • Bir reaktif ikincil bir amin yapısına sahip olduğunda, bu aminler ile ilgili nitrozaminleri aramak gerekmektedir.
  • Amidler ve karbamatlar reaktif olarak kullanılıyorsa veya ilaç maddesinin sentetik şemasında ara ürünler olarak üretiiyorsa, bu durumda nitrozaminlerin oluşma olasılığı yüksektir.
  • Bir ara ürün olan bir düzenleyici başlangıç malzemesinin üretim sürecinin herhangi bir aşamasında sodyum nitritin kullanılıp kullanılmadığı doğrulanmalıdır.

Yapılan araştırmalarda, sartanların yapısına ve içlerinde bulunan nitrozaminlerin doğasına bağlı olarak, nitrozamin kaynaklarının, sartanların bozulması veya üretim süreci olmadığı sonucuna varılmıştır. Kaynaklar, sartanların çoğunun üretiminde kullanılan reaktiflerde, çözücülerde mevcut olan safsızlıklarda ve bazı durumlarda çözücülerin uygun olmayan şekilde geri dönüştürülmesinde yatmaktadır ve bu safsızlıklara neden olmaktadır. Sodyum nitrit, sartanların çoğunun üretiminde kullanılan yaygın bir bileşiktir.

Bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme AŞ markası olan ve ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından akredite edilen EUROLAB, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. EUROLAB, bu güçlü altyapısı ile her sektörden firmalara verdiği test ve belgelendirme hizmetleri kapsamında, ilaç sektörü için nitrozamin test hizmetleri de sunmaktadır.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp