Metal Analizleri

Metal Analizleri

EUROLAB Laboratuvarları su, atık su, yüzey suyu, toprak, tortu ve diğer matrislerdeki tüm metaller için analizler gerçekleştirir. Yöntemler, Endüktif Olarak Eşleşmiş Plazma-Atomik Emisyon Spektrometresi (ICP-AES) veya Endüktif Olarak Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometresi (ICP-MS) kullanır. 

Metal Analizleri

Bu teknikler, sırasıyla karakteristik dalga boyu veya izotop kütlesine göre hazırlanan numunelerde bulunan metalleri ölçer. Cıva, istisnai olarak, Soğuk Buhar Atomik Soğurma (CVAA) veya Soğuk Buhar Atomik Floresans Spektrometresi (CVAFS) ile belirlenir. CVAFS, cıva içeriğini trilyon (ppt) seviye başına parça olarak ölçebilir ve genellikle düşük seviyeli Cıva yöntemi olarak adlandırılır.

Çevresel ve diğer matrislerde sulu ve katı numunelerin analizi için EPA yöntemleri 6010C (ICP-AES), 6020A (ICP-MS) ve 7470A / 7471B (CVAA) kullanılır. İçme suyu ve atık su numunelerinin analizinde EPA Yöntemleri 200.7 (ICP-AES), 200.8 (ICP-MS) ve 245.1 (CVAA) kullanılmaktadır. EPA Yöntemi 1631E, düşük seviyeli Cıva analizi için kullanılır.

Kullanılabilir Yöntem Özeti:

Analit Matris EPA Yöntemi
Metaller (ICP-AES) Sulu veya Katılar 6010C
Metaller (ICP-MS) Sulu veya Katılar 6020A
Metaller (ICP-AES) İçme Suyu veya Atık Su 200.7
Metaller (ICP-MS) İçme Suyu veya Atık Su 200.8
Merkür İçme Suyu veya Atık Su 245.1
Merkür Su 7470A
Merkür Katılar 7471B
Cıva (düşük seviye) Su 1631E
Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp