Metallerin Kimyasal Analizi

Metallerin Kimyasal Analizi

Ürünlerin performans aralığını ve çalışma aralıkları oluşturmanın makul beklentilerini anlayabilmek için metalik malzemelerin nihai özelliklerini belirlemek önemlidir.

Metallerin Kimyasal Analizi

Metallerin kimyasal ve mekanik davranışları ve özellikleri, kimyasal bileşimlerinin ve mikro yapılarının doğrudan bir sonucudur. Şirketinizin bir ürünün hizmet ortamına uygun olup olmadığını belirlemesine yardımcı olabilecek birçok farklı metal ürün türünün kimyasal ve fiziksel özelliklerini test etme yeteneğine sahibiz.

Metalik malzemelerinizi analiz etmek için kullanabileceğimiz çok çeşitli analitik yeteneklere sahibiz. Hem metal ürünleri hem de bu ürünlerle ilgili süreçleri değerlendirebiliyoruz. Bu tür bir analiz sağlamak için kullandığımız yetenekler şunları içerir:

 • Metalografi
 • Rockwell Sertlik Testi
 • Enerji Dağılımlı X-Işını Spektroskopisi (SEM / EDS veya SEM / EDX) ile Taramalı Elektron Mikroskobu
 • Transmisyon Elektron Mikroskobu (TEM)
 • Çekme Testi
 • Eğilme Testi
 • Sıkıştırma Testi
 • Endüktif Eşleşmiş Plazma (ICP)
 • Görüntü analizi
 • X-Işını Fotoelektron Spektroskopisi (XPS)
 • Nanoindentasyon Testi

Müşterilerimiz genellikle aşağıdaki uygulamalar için metalik malzemelerinin analizini talep eder:

 • Başarısızlık analizi
 • Tıbbi Cihaz Paketleme Analizi
 • Gıda Ambalajlama Analizi
 • Katman kalınlığı ve bileşimi için iletken metal / polimer filmlerin analizi
 • Korozyon Analizi
 • Gevreklik Analizi
 • Stres testi
 • Kaplama ve Kaplama Analizi

Sıklıkla değerlendirdiğimiz süreçler arasında kaynak, kaplama, lehimleme, kaplama, kaplama, lehimleme ve tavlama bulunur.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp