Pestisitler - PCB'ler - Herbisitler Testleri

Pestisitler - PCB'ler - Herbisitler Testleri

Organoklorlu pestisitlerin, herbisitlerin ve poliklorlu bifenillerin (PCB'ler) miktarının belirlenmesi, gıda zinciri üzerindeki potansiyel etkiler dahil olmak üzere bu bileşiklerin çevre üzerindeki etkisinin değerlendirilmesinde önemli bir rol oynar. 

Pestisitler - PCB'ler - Herbisitler Testleri

Pestisitlerin ve PCB'lerin konsantrasyonları, numunenin ekstrakte edilmesi ve ekstraktın elektron yakalama dedektörlü (ECD) çift kolonlu bir gaz kromatografı (GC) kullanılarak analiz edilmesiyle belirlenir. Herbisitler, numunenin ekstrakte edilmesi, ekstraktın türetilmesi ve çift kolon GC-ECD ile analizi ile test edilir.

Yöntem Özeti:

Analit EPA Yöntemi
Klorlu Pestisitler 8081B
Organofosforlu Pestisitler 8141A
Poliklorlu bifeniller 8082A
Herbisitler 8151A
Klorlu Pestisitler + PCB'ler (atık su) 608
Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp