TCLP Testi

TCLP Testi

TCLP veya Toksisite Karakteristik Sızdırma Prosedürü, bir atıkta tehlikeli elementlerin mevcut olup olmadığını belirlemek için kullanılan bir kimyasal analiz sürecidir. Test, bir çöplükten sızma simülasyonunu içerir ve atığın çevre için tehlikeli olup olmadığını kanıtlayabilecek bir derecelendirme sağlayabilir. 

TCLP Testi

Bu derecelendirme, şirketin atıkları daha sonra bertaraf etmek için benimsediği atık yönetimi metodolojisini belirleyebilir. Laboratuvarımız, son derece iyi bir fiyata 48-72 saatlik TCLP metalleri ve TCLP uçucu testler sunmaktadır.

EUROLAB lider sertifikalı ve akredite çevre hizmetleri sağlayıcısıdır. TCLP metalleri ve uçucu maddeler için hem 48 saatlik hem de 72 saatlik test hizmetleri ücretsiz olarak sunuyoruz. Müşterilerimiz arasında mühendislik firmaları, üretim tesisleri ve federal, eyalet ve yerel mevzuata uygunluk ile ilgilenen tarım şirketleri bulunmaktadır.

Toksisite Karakteristik Sızıntı Prosedürü testi şunları belirler:

  • Atık maddelerdeki organik ve inorganik kirletici maddelerin hareketliliği
  • Uygun depolama sahasında bertaraf edilecek tehlikeli ve tehlikesiz atıklar
  • Süzülen sıvılar, simüle edilmiş depolama sahası koşullarında katı atık ile nasıl reaksiyona girebilir?
  • EPA listesindeki kirletici maddelerin miktarı mevcuttur ve toprağa ve yeraltı sularına emilmesi muhtemeldir.
  • Test edilen çamurda olası halk sağlığı veya çevre sağlığı tehlikeleri vardır.

TCLP analizi, tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi için tüm olası seçeneklerin araştırılmasına yardımcı olur. 

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp