Uçucu Organikler

Uçucu Organikler

Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) konsantrasyonları, temizleme ve yakalama ekstraksiyonu ve ardından Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS) kullanılarak belirlenir. Benzinli Menzil Organik (GRO) analizleri için Gaz Kromatografi-Alev İyonizasyon Dedektörü (FID) kullanılmaktadır. 

Uçucu Organikler

EUROLAB, BTEX analitleri gibi sınırlı alt kümelerden müşteri talebi başına tam hedef bileşik listelerine kadar değişen değişken bileşik listelerinin analizini sağlar.

Değişen numune matrisleri için farklı yöntemler kullanılmaktadır. EPA yöntemi 8260C yüzey suyu, yeraltı suyu ve katı numunelerin analizi için kullanılırken, atık su numuneleri için EPA yöntemi 624 kullanılır. GRO bileşikleri için toprak ve su örneklerinin analizinde EPA yöntemi 8015D kullanılır. 

EUROLAB, çeşitli toplama teknikleri kullanarak düşük seviyeli VOC konsantrasyonları için toprak numunelerini analiz edebilir ve metanolle korunmuş numunelerde yüksek seviyeli analizler gerçekleştirebilir.

Kullanılabilir Yöntem Özeti:

Analit EPA Yöntemi
Uçucu organik bileşikler 8260C
Uçucu Organik Bileşikler (atık su) 624
Toplam Petrol Hidrokarbon GRO 8015D
Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp