ASTM F2100 Cerrahi ve Koruyucu Maske Testleri

ASTM F2100 Cerrahi ve Koruyucu Maske Testleri

Cerrahi ve koruyucu maskeler arasında fark bulunmaktadır. Esas olarak sağlık çalışanları, kişisel koruyucu ekipmanlarının bir parçası olarak ve düzenli şekilde cerrahi maskeler kullanmaktadır. Ancak cerrahi maskeler solunum ekipmanı değildir.

ASTM F2100 Cerrahi ve Koruyucu Maske Testleri

Çalışanların gaz maskesi veya cerrahi maske kullanıp kullanmayacağına dair karar, çalışanın faaliyet gösterdiği ortamın ve her türlü kişisel koruyucu ekipmanın koruyucu özelliklerinin tehlike analizine dayanmalıdır. Aslında koruyucu maskeler, çalışanların solunum yollarının gazlar, buharlar veya partiküller gibi havada bulunan kirletici maddelere maruz kalmasını önlemek amacı ile tasarlanmıştır. Maskeler ve filtreler, var olan risklere dayanılarak seçilmelidir. Bu maskeler çeşitli boyut ve formlarda üretilmektedir ve çalışanın yüzüne uyacak ve sıkı bir sızdırmazlık sağlayacak şekilde kullanımalıdır. Kişinin yüzü ve solunum ekipmanı arasında uygun bir sızdırmazlık, solunan havanın koruyucu maskenin filtresinden çekilmesini zorlamakta ve böylece koruma sağlamaktadır.

Cerrahi maskeler ise genelde sağlık çalışanları tarafından, faaliyetleri sırasında kullanılmaktadır. Bu maskeler havadaki bulaşıcı virüs ve solunum damlacıklarını filtrelemekte ve steril ortamın kirlenmesini önlemeye yardımcı olmaktadır. Cerrahi maskeler ayrıca çalışana kan veya vücut sıvıları sıçraması riskini azaltmak için de kullanılmaktadır. Bu arada enfeksiyonların yayılmasını sınırlamaya yardımcı olmak için hastalar tarafından da cerrahi maskeler kullanılmaktadır.

Bir cerrahi maske ile koruyucu maske arasındaki farkı, sadece ona bakarak söylemek mümkün değildir. Koruyucu maskeler genelde onay seviyesi ile işaretlenmektedir. Örneğin N95 maskelerinin başlıca özelliği, viral partikülleri en az yüzde 95 oranında filtrelemesidir.

Amerikan Test ve Malzeme Kuruluşu (ASTM) tarafından geliştirilen ASTM F2100 standardı, cerrahi ve hasta bakımı gibi sağlık hizmetlerinin sağlanmasında kullanılan yüz maskelerinin üretildiği malzemeler için performans gereksinimlerini açıklamakta ve test yöntemleri sunmaktadır. Bu malzemelerin performansı şu testlere dayanmaktadır: bakteriyel filtrasyon etkinliği, diferansiyel basınç, mikron altı partikül filtrasyon etkinliği, sentetik kanın nüfuz etmesine karşı direnç ve yanıcılık.

Kuruluşumuz, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, talep eden kuruluşlara ASTM F2100 cerrahi ve koruyucu maske testleri hizmetleri vermektedir.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp