Eldivenlerin Kemoterapi İlaçlarının Geçirgenliğine Karşı Direnci

Eldivenlerin Kemoterapi İlaçlarının Geçirgenliğine Karşı Direnci

Eldivenlerin kemoterapi ilaçlarının geçirgenliğine karşı direnci, kemoterapi tedavileriyle ilgilenen tıbbi personel için eldivenlerin test edilmesini konu alır. 

Eldivenlerin Kemoterapi İlaçlarının Geçirgenliğine Karşı Direnci

Kemoterapi ilaçlarıyla cilt teması tıp uzmanları için önemli bir sağlık riski oluşturabilir, bu nedenle koruma olarak muayene eldivenleri giyerler. Amaca uygun görülmeleri için uygunluk açısından test edilmeleri önemlidir. EUROLAB, tıbbi eldivenlerin kemoterapi ilaçlarının geçirgenliğine karşı direncini değerlendirmek için yeni, amaca yönelik bir laboratuvara yatırım yaptı.

Kimyasal geçirgenlik

Geçirgenlik, bir kimyasalın bir engelden - bu durumda eldiven malzemesi - geçtiği süreçtir. Bu, moleküler düzeyde (ozmoza benzer bir işlemde) meydana gelir ve birçok durumda, nüfuz etme süreci eldivende herhangi bir fiziksel değişikliğe neden olmaz. Geçirgenlik direncini test etmek için, bir eldivenin temsili bir numunesi, bir tarafta ilaç ve diğer tarafta toplama çözeltisi olmak üzere, bir geçirgen hücrenin iki yarısı arasına sıkıştırılır. Eldivenlerin kemoterapi ilaçları tarafından nüfuz etmeye karşı direnci, ulaşılması için izin verilen maksimum nüfuz etme oranı için geçen süre ölçülerek belirlenir - buna aynı zamanda 'nüfuz süresi' de denir. Bu çalışma süresi (cm yüzey alanı başına bir sorun kimyasal (^ g cinsinden) miktarı olarak ifade edilir 2 dakikada test numunesinin).

Kemoterapi ilaçlarının seçimi

Test standartları için en çok arananlardan biri ASTM D6978-05'tir. Bu standarda göre test yapmak, en az dokuz kemoterapi ilacının kullanılmasını gerektirir. Buna yedi zorunlu ilaç ve ek kemoterapi ilaçları listesinden en az iki ek ilaç dahildir (bkz. Tablo 1 ve 2). 24 ilacın tam listesi, kemoterapi ilaçlarının kanser hücrelerini etkilediği dört yaygın yöntemi içerir. Bunlar i) kanser hücrelerinin DNA'sına zarar vermektir, ii) kanser hücresi DNA'sının bazı kısımlarını değiştirerek, iii) kanser hücrelerindeki enzimlere zarar vererek ve iv) kanser hücrelerinin kopyalanmasını önleyerek.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp