EN 149 Maske Testleri

EN 149 Maske Testleri

Solunum koruması, belli bulaşıcı ajanların bulaşmasını önlemek için, yararları kanıtlanmış olan birkaç önlemden biridir. Özellikle hastane ortamında, sağlık çalışanları, hastalar ve ziyaretçiler için solunum maskelerinin kullanımı önemlidir. Bu ihtiyaç, salgın dönemlerinde sıradan insanlar için de gerekli olmaktadır. Bu bağlamda, kullanılacak solunum maskelerinin türü, her bir kişinin tabi olduğu koşullara ve risk seviyelerine bağlı olmaktadır.

EN 149 Maske Testleri

Solunum maskeleri, kişisel koruyucu ekipman kapsamına girmektedir ve tasarım ve üretimi, yayınlanan yasal düzenleme esaslarına ve ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından tasaralanan standartlarda yer alan gerekliliklere uygun şekilde yapılmalıdır.

Özellikle pandemi dönemlerinde solunum maskelerinin kullanılmasına, hastalığın yayılmasını sınırlamak için daha fazla önem verilmektedir. Virüsün etkisini en aza indirmek ve hızlı ve kolay yayılmasını önlemek bakımından bu maskelerin kullanılması önemli olmaktadır.

Salgının yayılma kolaylığı ve insanları ve özellikle sağlık çalışanlarını koruma ihtiyacı, koruyucu maskelerin öne çıktığı tıbbi cihazlara ve kişisel koruyucu ekipmana olan talebin artmasına neden olmuştur.

Koruyucu maskelerin, tasarlanan, üretilen, ithal edilen, piyasaya sürülen ve kullanılan diğer tüm kişisel koruyucu ekipman gibi, uygunluk denetimlerinden geçmesi ve CE işaretine uygunluklarını garanti eden bir uygunluk değerlendirme sürecine tabi tutulması gerekmektedir.

Koruyucu maskelerin etkinliği, kullanılan malzemelere, uygulanan tekstil terbiye işlemlerine ve maskenin kullanıcıya uyarlanmasına yönelik, her zaman birkaç faktöre bağlı olmaktadır. Kısaca etkili bir koruyucu maske, yeterli filtreleme gücüne sahip olmalı, sıvılara ve havadaki aerosollere karşı dirençli olmalı ve kullanıcıya kolayca uygulanabilir olmalıdır.

Koruyucu maskelerin, kişisel koruyucu ekipman gerekliliklerine uygun olması için ilgili standartlara göre test edilmesi gerekmektedir. EN 149 standardı, havadaki partiküllere karşı koruma sağlaması amaçlanan, solunum ile ilgili filtreli yarım maskelere yönelik gereksinimleri, test yöntemlerini ve işaretleme kirterlerini düzenlemektedir.

Bu standartta yapılan son güncellemede ürün kullanımı ile ilgili olarak iki yeni sınıflandırma getirilmiştir. Bu yeni sınıflandırma, bir takım değişiklikler ve yeni performans gereksinimlerini içermektedir. Standartta açıklanan testler, özellikle zorlu ortamlarda solunum yolunun sürekli korunmasını sağlamayı ve solunum ekipmanının etkinliğin güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Kuruluşumuz, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, talep eden kuruluşlara EN 149 maske testleri hizmetleri vermektedir.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp