EN 353-1: 2014 A1: 2017 Kılavuzlu tip düşüş durdurucular (sert hatlar)

EN 353-1: 2014 A1: 2017 Kılavuzlu tip düşüş durdurucular (sert hatlar)

Üstte ve altta bir hareket cihazının takılı olduğu bir yapıya (geçici veya kalıcı olarak) sabitlenmesi amaçlanan bir hat veya raydan oluşan sistemler. Kullanıcı tırmanırken veya alçalırken bu gezici aygıta bağlanır - düşme durumunda gezici aygıt ipi tutmalı ve düşüşü durdurmalıdır.

EN 353-1: 2014 A1: 2017 Kılavuzlu tip düşüş durdurucular (sert hatlar)

Statik Dayanım

Kılavuzlu tip düşme önleyici ve üst bağlantı noktalı dikey yaşam hattı, 3 dakika boyunca 15 kN'luk bir kuvvete kadar bir hat halinde yüklenir. Kullanımdan sonra çıkarılmak üzere tasarlanmamış herhangi bir tekstil elemanının da 3 dakika boyunca 22 kN'de test edilmesi gerekir. Dinamik performans testi sırasında, ankraj noktasındaki yük 6kN'den yüksek olarak kaydedilirse, üst ankrajda kaydedilen bu yükün 2,5 katına kadar ek bir statik test yapılır. Kılavuzlu tip bir düşüş durdurucunun rijit istasyon hattı etrafında serbestçe dönemediği herhangi bir sistem için, 3 dakika boyunca 1 kN'luk bir kuvvet kullanılarak bir yanal statik test uygulanır.

Dinamik Performans

Kılavuzlu tip düşme durdurucular, 100 kg'lık bir kütle kullanılarak, cihazın izin verdiği maksimum mesafenin üzerine düşürülen bir düşme testine tabi tutulur - esas olarak, hareket cihazı kablo veya rayı yukarı kaydırmaya başlayana kadar kütleyi yükselterek. Cihaz, kütleyi serbest bırakma noktasından itibaren 1 metre içinde tutmalıdır, kılavuzlu tip düşme önleyici, maksimum 6 kN'lik bir durdurma kuvveti ile 0,5 m'den fazla kaymamalıdır.

Soğuk Durum Dinamik Testi

Kılavuzlu tip düşme önleyici numunesi, talep edilirse en az 4 saat için -30 ° C veya daha düşük sıcaklıkta koşullandırılır. Daha sonra çıkarılırlar ve cihazın izin verdiği maksimum mesafenin üzerine düşürülen 100 kg'lık bir kütle kullanılarak 90 saniye içinde düşme testine tabi tutulurlar. Kılavuzlu tip düşme önleyici kütleyi serbest bırakma noktasından 1 metre içinde tutmalı ve kılavuzlu tip düşme önleyici 0,5 m'den fazla kaymamalıdır.

Minimum Mesafe Dinamik Testi

Kılavuzlu tip düşme durdurucuları, biri maksimum nominal yüke eşdeğer bir test kütlesi kullanan ve diğeri minimum nominal yük kullanan iki ayrı düşürme testine tabidir. Test kütlesi, cihazın mümkün olduğu kadar dikey yaşam hattına dokunmadan test kütlesine yakın olacak şekilde, cihazın izin verdiği maksimum mesafenin üzerine düşürülür. Bu test, kılavuzlu tip düşme önleyici üzerindeki kilitleme mekanizmasının, kullanıcı sisteme çok yakınsa hala devreye girip girmediğini kontrol etmek içindir. Kılavuzlu tip düşme önleyici kütleyi serbest bırakma noktasından 1 metre içinde tutmalı ve kılavuzlu tip düşme önleyici 0,5 m'den fazla kaymamalıdır.

Geri Düşme Dinamik Testi

Kılavuzlu tip düşme durdurucuları, biri maksimum nominal yüke eşdeğer bir test kütlesi kullanan ve diğeri minimum nominal yük kullanan iki ayrı düşürme testine tabidir. Test kütlesi, cihaz kilitleme mekanizması yatay olarak veya kilidi açıldığı noktada düşürülür. Bu test, birinin geriye doğru düştüğünü simüle etmek içindir ve sürekli olarak sistemden 150 N'lik bir kuvvetin kılavuzlu tip düşme durdurucusuna uygulandığı ek bir 150 kg test kütlesi kullanır. Kılavuzlu tip düşme önleyici kütleyi serbest bırakma noktasından 1 metre içinde tutmalı ve kılavuzlu tip düşme önleyici 0,5 m'den fazla kaymamalıdır.

Kılavuz Braket üzerinde Dinamik

Sistem bir kılavuz braket ile kurulabilirse, kılavuzlu tip düşme önleyici, cihazı kılavuz braket üzerine yerleştirerek maksimum nominal yüke eşdeğer bir kütle kullanılarak bir düşme testine tabi tutulur. Cihaz, kütleyi serbest bırakma noktasından itibaren 1 metre içinde tutmalıdır, kılavuzlu tip düşme önleyici, maksimum 6 kN'lik bir durdurma kuvveti ile 0,5 m'den fazla kaymamalıdır.

Yana Doğru Düşme Dinamik Testi

Bu test, yalnızca sabit istasyon hattında serbestçe dönemeyen kılavuzlu tip düşme durdurucuları için geçerlidir. Kılavuzlu tip düşme önleyici, test kütlesini sistemin yanına düşürerek maksimum nominal yüke eşdeğer bir kütle kullanılarak düşme testine tabi tutulur. Cihaz, kütleyi serbest bırakma noktasından itibaren 1 metre içinde tutmalıdır, kılavuzlu tip düşme önleyici, maksimum 6 kN'lik bir durdurma kuvveti ile 0,5 m'den fazla kaymamalıdır.

Yana Eğik Ankraj Hattı Dinamik Testi

Bu test, yalnızca dikeyden 15 dereceye kadar açılarda kurulabilen istasyon hatları için geçerlidir. Kılavuzlu tip düşme durdurucuları, biri maksimum nominal yüke eşdeğer bir test kütlesi kullanan ve diğeri minimum nominal yük kullanan iki ayrı düşürme testine tabidir. Cihaz, kütleyi serbest bırakma noktasından itibaren 1 metre içinde tutmalıdır, kılavuzlu tip düşme önleyici, maksimum 6 kN'lik bir durdurma kuvveti ile 0,5 m'den fazla kaymamalıdır.

Korozyon Direnci

Düşme koruma ekipmanında kullanılan metalik bileşenler, çevresel korozyona (özellikle pasa) karşı minimum direnci kanıtlamayı amaçlayan bir nötr tuz püskürtme testine tabi tutulur. Ürünler, korumasız metallerde paslanmaya neden olabilecek tuzlu su buharı ile doldurulmuş kapalı bir bölmede tutulur. Ürünler, 24 veya 48 saat maruziyete tabi tutulur ve daha sonra paslanma ve işlev açısından incelenir.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp