Dermal Tahriş Testi

Dermal Tahriş Testi

Dermal tahriş testinde deri modeli, insan epidermisinin çok katmanlı bir modelini oluşturan normal insandan türetilmiş epidermal keratinositlerin bir kültürünü kullanır. Bu model mitotik ve metabolik olarak aktiftir ve in vivo muadili (RIPT) tarafından sergilenen ürünlere verilen tepkileri yakından taklit eder.

Dermal Tahriş Testi

  • Dermal Tahriş
  • Dermal Korozyon
  • Perkütan Absorpsiyon
  • Mitotik ve metabolik olarak aktif ve in vivo muadili tarafından sergilenen ürünlere tepkileri yakından taklit eder

Dermal tahriş testi, ET-50 yöntemi (canlılığı kontrol dokularının% 50'sine düşürmek için bir test ürünü için gereken maruz kalma süresi) ve EpiDerm doku modeli kullanılarak gerçekleştirilir. Bu model, insan epidermidinin çok katmanlı bir modelini oluşturmak için kültürlenen normal (kanserli olmayan), insan hücresinden türetilmiş epidermal keratinositlerden oluşur. 

EUROLAB'ta kullanılan dermal tahriş değerlendirmesi, EpiDerm doku modeline düzgün test maddelerinin uygulanmasını içerir. Bu test yöntemi, in-vivo muadili olan İnsan Tekrar-Saldırı Yama Testi tarafından sergilenen ürün maruziyetine verilen tepkilere yakından yaklaşır. ET-50 ve kıyaslama materyalleri ile karşılaştırmaya dayalı olarak, dermal iritans derecesi tahmin edilebilir.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp