Kalıcılık için Kupa Ovması Analizi

Kalıcılık için Kupa Ovması Analizi

EUROLAB, son teknoloji laboratuvarları ve konusunda uzman ekibiyle, kozmetik testleri kapsamında, Kalıcılık için Kupa Ovması Analizi sunar.

Kalıcılık için Kupa Ovması Analizi

Bu antimikrobiyal etkinlik testi, bir test ürününün uygulama sonrası kalıcı log 10 azaltımına sahip olup olmadığını değerlendirmek için kullanılabilir . Bu uygulama sonrası değerlendirme, son ürün başvurusundan 72 saat sonrasına kadar olan zaman noktalarında yapılabilir.

EUROLAB, test ürününü deneğin cildine, çeşitli mikroorganizmalar için zaman noktalarının sayısına eşit çeşitli yerlerde uygular. Belirtilen bu zaman noktalarında aşılar, çalışma yöntemine göre belirli bir süre boyunca test ve kontrol bölgelerine uygulanır. 

Önceden belirlenen zaman noktalarında, inokülum ve karşıt kontrol bölgelerinin üzerine bir silindir / kap yerleştirilir ve alanlar, nötrleştiricilerle steril bir sıvı ile fırçalanır. Kalıcı antimikrobiyal aktiviteye atfedilebilen tehdit mikroorganizmalarının popülasyonundaki azalmalar, yüzde ve / veya Log 10 ölçeğinde, kontrol bölgesi popülasyonu ve her zaman noktası için geri kazanılan test sahası popülasyonu arasındaki fark olarak hesaplanır.

Daha fazla bilgi için kozmetik test laboratuvarımız ile iletişime geçebilir, konusunda uzman ekibimizden tüm sorularınıza yanıt alabilirsiniz.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp