Alaşım Bileşimi Analizi

Alaşım Bileşimi Analizi

Birçok metal alaşımının, arzu edilen bir mukavemet, mikro yapı veya korozyon direncine ulaşmak için spesifik kompozisyonları vardır. Bir alaşım, bildirildiği üzere mekanik veya kimyasal özelliklere sahip değilse, alaşımın herhangi bir safsızlık veya başka olağandışı element varlığı olup olmadığını belirlemek için Alaşım Bileşimi Analizi kullanılabilir.

Alaşım Bileşimi Analizi

Çoğu numunenin kimyasal bileşimi ve mikro yapısı, aşağıdaki tekniklerden biri veya daha fazlasıyla belirlenebilir:

  • Metalografi ve Enerji Dağılımlı X-Işını Spektrometresi ( EDS )
  • Endüktif Eşleşmiş Plazma ( ICP )
  • X-Işını Fotoelektron Spektroskopisi ( XPS )

Çeliklerdeki sülfür veya karbon gibi belirli elementlerin yüksek doğrulukta ölçülmesi gerekiyorsa, bunları ölçmek için başka testler yapılabilir. 

Alaşım kompozisyon analizi için kullanılan numuneler, örnek temsili olduğu sürece birkaç gram kadar küçük olabilir. 

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp