Artık Solvent Analizi

Artık Solvent Analizi

Uzmanlarımız, Headspace Gaz Kromatografisi / Kütle Spektrometresi kullanarak bir polimer matris içindeki uçucu çözücüleri ölçebilirler.

Artık Solvent Analizi

Artık çözücü analizi, Headspace Gaz Kromatografisi / Kütle Spektrometresi ( Headspace GC / MS ) analizi ile gerçekleştirilir. Bu teknik, bir polimer matris içindeki uçucu çözücülerin miktarını belirler. Bir numune, kapalı bir numune alma kabına yerleştirilir ve bilinen bir sıcaklık profili kullanılarak ısıtılır. Kaptaki buhar daha sonra analiz edilir. Bu standart bir ekleme yöntemidir.

Numune bir headspace şişesine tartılır. Polimeri çözmek ve uçucu bileşiklerin gaz fazına salınmasını kolaylaştırmak için dimetil sülfoksit veya başka bir uygun yüksek kaynama noktalı bileşik eklenir. Standart ekleme solüsyonları hazırlanarak numunelere eklenir.

Sızdırmaz üst boşluk şişeleri, uçucuları katı veya sıvı fazdan gaz fazına sürmek için ısıtılır ve çalkalanır. GC / MS enjeksiyonu için üst boşluğun örneklenmesi genellikle ısıtılmış, gaz geçirmez bir şırınga kullanılarak gerçekleştirilir.

Headspace şişesine sığacak şekilde yapılabilen hemen hemen her numune test edilebilir. Bununla birlikte, numune matrisinin kendisi çok uçucu olmamalıdır. Kantitatif kalıntı çözücü analizi için numuneler, uçucuların konsantrasyonu açısından homojen olmalıdır.

Artık çözücü analizi için gerekli numune boyutu, headspace GC / MS için gereken tipik miktardan daha büyüktür. Bunun nedeni, artık çözücülerin miktarını belirlemek için standart bir ekleme yönteminin kullanılmasıdır. Bu tür analizler için tipik olarak 1 g ila 10 g arasında bir numune boyutu vardır.

Spesifik numune hususlarınızı ve Kalan Solvent Analizi ihtiyaçlarınızı görüşmek için lütfen bizimle iletişime geçin.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp