Dental Polimer Analizi

Dental Polimer Analizi

EUROLAB, dental polimer analizi kapsamında, protez bazlı polimerlerin, ortodontik bazlı polimerlerin ve sentetik dişlerin kimyasal analizi ve fiziksel testini gerçekleştirir. Bu testler, şu standartları içerir; ISO 20795-1, ISO 20795-2, ISO 22112 ve ANSI / ADA Standardı No. 139.

Dental Polimer Analizi

Bu yöntemler birbirleriyle bazı benzerlikler paylaşır. Bu standartlar, yüzey karakteristiklerini, rengi, gözenekliliği, mukavemeti, sertliği, kırılma özelliklerini, cilalanabilirliği, artık monomer ve plastikleştirici limitlerini ve su emme ve çözünürlük sınırlamalarını belirlemeye yönelik gereksinimleri ve yöntemleri içerir.

EUROLAB, bu polimerleri tam olarak karakterize etmek için gerekli olan çeşitli fiziksel test ekipmanı ve kimyasal analiz araçlarını kullanarak dental polimerlerin analizine kapsamlı bir yaklaşım sunar. Katmanlı imalat (3D baskı) kullanılarak işlenen döküm yöntemleri ve dental polimerler kullanılarak üretilen dental polimerlerin analizi, düzenleyici kurumların gereksinimlerini karşılayan veri setleri oluşturmak için ISO 17025 akreditasyonlu, FDA kayıtlı, cGMP uyumlu laboratuvarımızda oldukça deneyimli bilim adamlarımız tarafından gerçekleştirilir.

Test ettiğimiz dental polimerler, örneğin poli (akrilik esterler), poli (vinil esterler), polistiren, polikarbonatlar, polisülfonlar, poliasetaller ve çeşitli kopolimerleri içerir.

EUROLAB'ta, beş dental polimer sınıflandırmasının her birinin fiziksel testini ve kimyasal analizini sağlayabiliyoruz:

  • Tip 1: Isı ile polimerize edilebilir malzemeler
  • Tip 2: Otopolimerize edilebilir malzemeler
  • Tip 3: Termoplastik malzemeler
  • Tip 4: Hafif aktif malzemeler
  • Tip 5: Mikrodalga ile kürlenmiş malzemeler

Müşteri gereksinimleri doğrultusunda aşağıdaki standartların gereklerini takip ediyoruz:

  • ISO 20795-1, Diş Hekimliği - Baz Polimerler - Bölüm 1: Protez Baz Polimerleri
  • ISO 20795-2, Diş Hekimliği - Baz Polimerler - Bölüm 2: Ortodontik Baz Polimerler
  • ISO 22112, Diş Hekimliği - Diş Protezleri için Yapay Dişler
  • ANSI / ADA Standardı No. 139, Dental Baz Polimerler

Bazı durumlarda, bu standart test yöntemlerini benzersiz veya özelleştirilmiş müşteri gereksinimlerini karşılamak için uyarlarız.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp