EDX ve XRF İle Metal Alaşım Analizi

EDX ve XRF İle Metal Alaşım Analizi

Gösterdiği mukavemet, süneklik, işlenebilirlik ve yüksek ısıda güvenilir performans gibi özellikleri ile metaller, özellikle yapısal ve yük taşıyıcı kullanımlar için birçok sektörde kullanılmaktadır. Bugün bilim adamları, daha güçlü, daha hafif ve daha fazla şekil alabilen metaller ve alaşımlar geliştirmeye çalışmaktadır.

EDX ve XRF İle Metal Alaşım Analizi

Genel olarak kristal yapıdaki metaller ve alaşımlar, elementel ve yapısal analiz yöntemleri ile incelenmektedir. Örneğin optik emisyon spektrometresi yöntemi, metal kalite kontrolünde veya üretim analizlerinde, hızlı kimyasal bileşim analizleri için evrensel olarak kullanılmaktadır ve çok sayıda temel ve yapısal analiz yöntemi ile güvenilir sonuçlar alınmaktadır.

Günümüzde metal alaşımlarının analizlerinde yaygın kullanılan iki yöntem şunlardır:

  • EDS (energy-dispersive X-ray spectroscopy, enerji dağılımlı X-ışını spektroskopisi)
  • XRF (X-ray fluorescence, X-ışını floresansı)

EDS analizi, enerji dağıtıcı X-ışını analizi, bir numunenin elementel analizi veya kimyasal karakterizasyonu için kullanılan analitik bir analiz yöntemidir. Bu yöntem, X-ışını uyarma kaynağı ile bir numunenin etkileşimine dayanmaktadır. Bu yöntemin dayandığı ilke, her elementin, X-ışını emisyon spektrumunda farklı bir zirveler kümesine izin veren bir atomik yapıya sahip olduğudur. EDS analiz yönteminde bir elektron ışını numuneye çarpmakta, bir elektronu uyarmakta ve elektron fırlayarak elementin elektronik yapısında bir elektron deliği oluşturmaktadır.

X-ışını spektroskopisi yönteminde, kimyasal alaşımların içeriklerinin ne olduğu ve ne miktarda bulunduğu, karakteristik X-ışınları ölçülerek belirlenmektedir. Kimyasal elementler ya X-ışını dalgaboyu dağılımlı spektrometreye göre, ya da X-ışını enerji dağılımlı spektrometreye (EDS) göre atomlarından yayılan karakteristik X-ışınları ile belirlenmektedir.

XRF (X-ışını floresansı) analiz yöntemi ise, alaşımların temel bileşimini belirlemek için kullanılan tahribatsız, analitik bir tekniktir. Bu cihaz ile, bir X-ışını kaynağı tarafından uyarılan bir numuneden yayılan floresan X-ışınını ölçülerek, bir numunenin kimyası belirlenmektedir. Bir numunede bulunan elementlerin her biri, o element için farklı olan bir dizi karakteristik floresan X-ışını üretmektedir. Bu nedenle XRF spektroskopisi, alaşımlaırn kalitatif ve kantitatif analizi için mükemmel bir teknoloji olarak görülmektedir.

Kuruluşumuz, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, talep eden kuruluşlara EDX ve XRF ile metal alaşım analizi hizmetleri vermektedir.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp