EN 12171 Binalarda Isıtma Sistemleri - İşletme, Bakım ve Kullanım için Belgelerin Hazırlanmasına İlişkin Prosedür - Eğitimli Bir Operatör Gerektirmeyen Isıtma Sistemleri

EN 12171 Binalarda Isıtma Sistemleri - İşletme, Bakım ve Kullanım için Belgelerin Hazırlanmasına İlişkin Prosedür - Eğitimli Bir Operatör Gerektirmeyen Isıtma Sistemleri

EUROLAB, son teknolojiye sahip akredite laboratuvarları ve uzman ekibiyle birlikte, EN 12171 testi kapsamında kesin ve hızlı test hizmetleri sunar. Bu standart, eğitimli bir operatör gerektirmeyen binalarda ısıtma sistemlerinin çalıştırılması, bakımı ve kullanımı için belgelerin sağlanması için gereklilikleri belirtir.

EN 12171 Binalarda Isıtma Sistemleri - İşletme, Bakım ve Kullanım için Belgelerin Hazırlanmasına İlişkin Prosedür - Eğitimli Bir Operatör Gerektirmeyen Isıtma Sistemleri

Bu standardın kapsadığı ısıtma sistemlerinin parçaları şunlardır:

  • Kontrol dahil kazanlar veya ısı besleme ekipmanı;
  • Hava beslemesi dahil güvenlik düzenlemeleri;
  • Kullanım sıcak suyu üretim tesisleri;
  • Enerji kaynakları, depolama ve tedarik;
  • Kondensat arıtma ve bertarafı dahil baca gazı sistemleri;
  • İlgili bileşenler dahil olmak üzere ısı dağıtım ağı;
  • Aksesuarlar dahil ısı yayıcılar;
  • Kontrol sistemi;
  • Su arıtma ve prosedürleri (örn. kimyasal ve fiziksel, antifriz dahil).

Bu standart, ısıtmanın çalıştırılması, bakımı ve kullanımı için belgelerin hazırlanmasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yeni projeler ve yenileme projeleri ile mevcut bu tür belgelerin güncellenmesi için sistemleri kapsar.

Eğitimli bir operatör gerektirmeyen ısıtma sistemleri, belirli bir teknik eğitim, bilgi veya beceriye sahip olmayan kişiler tarafından güvenli bir şekilde çalıştırılabilecek şekilde tasarlanmış sistemlerdir.

Sistem başlatma, sistem kapatma ve acil durum prosedürlerine ilişkin yöntemlere ilişkin talimatlar dahil edilecektir. Ayrıca, uygun olduğunda, sistemin yaz ve kış işletimi ile ilgili talimatların yanı sıra, farklı alt sistemlerin veya bölgelerin bağımsız kontrolü için yöntemler hakkında talimatlar sunar.

EUROLAB, üreticilere EN 12171 test uyumluluğu konusunda yardımcı olur. Test uzmanlarımız, profesyonel çalışma misyonu ve prensipleri ile siz üretici ve tedarikçilerimize laboratuvarlarımızda en iyi hizmeti ve kontrollü test sürecini sunar. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp