EN 12412-2 Pencere, Kapı ve Kepenklerin Isıl Performansı - Sıcak Kutu Yöntemiyle Isıl Geçirgenliğin Belirlenmesi - Bölüm 2: Çerçeveler

EN 12412-2 Pencere, Kapı ve Kepenklerin Isıl Performansı - Sıcak Kutu Yöntemiyle Isıl Geçirgenliğin Belirlenmesi - Bölüm 2: Çerçeveler

EUROLAB, son teknolojiye sahip akredite laboratuvarları ve uzman ekibiyle birlikte, EN 12412-2 testi kapsamında kesin ve hızlı test hizmetleri sunar. Bu Avrupa standardı, tirizler ve vasistaslar dahil, pencere ve kapıların çerçeve ve kanat bileşenlerinin ısıl geçirgenliğini ölçmek için EN ISO 8990 ve EN ISO 12567-1'e dayalı bir yöntemi belirtir.

EN 12412-2 Pencere, Kapı ve Kepenklerin Isıl Performansı - Sıcak Kutu Yöntemiyle Isıl Geçirgenliğin Belirlenmesi - Bölüm 2: Çerçeveler

Pencere veya kapı bileşenlerinin (kollar, menteşeler, kapatma cihazları vb.) termal köprüleme etkisi dahildir. Test prosedürü, çerçevenin veya kanat yüzeyinin tüm gelişmiş alanını hesaba katacak şekilde tasarlanmıştır, ancak sızdırmaz cam ünitelerinde ara parçası yoluyla verilen ısı köprüsünün etkisini hariç tutar.

Numunenin çevresi dışında meydana gelen kenar etkileri hariç tutulur. Ayrıca, güneş radyasyonundan kaynaklanan enerji transferi dikkate alınmaz ve hava kaçağı hariç tutulur.

Ölçümler, ölçülen değerlerin karşılaştırılmasını kolaylaştırmak için tanımlanmış koşullar altında gerçekleştirilir. Kalibrasyon transfer standardının tasarımına ilişkin bilgiler EN ISO 12567-1'de verilmiştir.

Bir çerçevenin termal geçirgenliği, EN ISO 8990 ve EN ISO 12567-1'e göre kalibre edilmiş veya garantili sıcak kutu yöntemi kullanılarak standart koşullar altında doğrudan ölçümle belirlenir.

Bu standartta verilenlere ek olarak EN ISO 8990 gerekliliklerine uyulmalıdır. Yöntem, pencere veya kapı çerçevelerini tamamlamak veya tirizler, vasistaslar vb. dahil olmak üzere profil bölümlerine uygulanabilir.

EUROLAB, üreticilere EN 12412-2 test uyumluluğu konusunda yardımcı olur. Test uzmanlarımız, profesyonel çalışma misyonu ve prensipleri ile siz üretici ve tedarikçilerimize laboratuvarlarımızda en iyi hizmeti ve kontrollü test sürecini sunar. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp