EN 12606-2 Bitüm ve Bitümlü Bağlayıcılar - Parafin Mumu İçeriğinin Tayini - Bölüm 2: Ekstraksiyon Yöntemi

EN 12606-2 Bitüm ve Bitümlü Bağlayıcılar - Parafin Mumu İçeriğinin Tayini - Bölüm 2: Ekstraksiyon Yöntemi

EUROLAB, son teknolojiye sahip akredite laboratuvarları ve uzman ekibiyle birlikte, EN 12606-2 testi kapsamında kesin ve hızlı test hizmetleri sunar. Bu Avrupa standardı, bitümlü bağlayıcıların parafin içeriğinin AFNOR yöntemiyle belirlenmesi için bir prosedürü kapsar.

EN 12606-2 Bitüm ve Bitümlü Bağlayıcılar - Parafin Mumu İçeriğinin Tayini - Bölüm 2: Ekstraksiyon Yöntemi

Bitümde bulunan parafin mumu, asfaltenlerin petrol ruhu ile ekstraksiyonundan ve çoğu aromatik bileşenin oleum ile ekstraksiyonundan sonra belirlenir. Ekstrakte edilen numune, daha sonra parafin mumunu kristalize etmek için soğutulduğunda, yağlı bileşenlerin tümünün çözelti içinde kalması için yeterli hacimde bir etanol ve eter karışımı içinde çözülür.

Çözelti -20°C±0,5°C'ye soğutulur ve kristalize parafin mumu süzülür ve bir filtreleme potasında toplanır, kendisi -20°C±0,5°C'ye soğutulur. Parafin mumu kristalleri, buharlaştırılan ve parafin mumu kalıntısı tartılan sıcak toluen içinde yeniden çözülür.

Cıvalı termometreler yerine başka sıcaklık ölçüm cihazları kullanılabilir. Ancak cıva gövdeli termometre referans cihazdır. Bu nedenle, kullanılan herhangi bir alternatif cihaz, cıva termometresi ile karşılaştırıldığında değişen termal tepki süreleri gerçeğini tanıyarak ve buna izin vererek, cıva gövdeli termometre tarafından sağlananla aynı okumaları sağlayacak şekilde kalibre edilmelidir.

EUROLAB, üreticilere EN 12606-2 test uyumluluğu konusunda yardımcı olur. Test uzmanlarımız, profesyonel çalışma misyonu ve prensipleri ile siz üretici ve tedarikçilerimize laboratuvarlarımızda en iyi hizmeti ve kontrollü test sürecini sunar. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp