EN 13450 Demiryolu Balast için Agregalar Test Standardı

EN 13450 Demiryolu Balast için Agregalar Test Standardı

EUROLAB, son teknolojiye sahip akredite laboratuvarları ve uzman ekibiyle birlikte, EN 13450 testi kapsamında kesin ve hızlı test hizmetleri sunar. Bu Avrupa standardı, demiryolu hattının yapımında kullanılan doğal ezilmiş bağlanmamış agregalar için gereksinimleri belirtir. Bu standardın amaçları doğrultusunda, agrega demiryolu balast olarak anılır.

EN 13450 Demiryolu Balast için Agregalar Test Standardı

Bu standartta belirtilen tüm özelliklerin test edilmesi gerekliliği, demiryolu balastının nihai kullanımına bağlı olarak sınırlıdır.

Ayrıca fabrika üretim kontrolünde kullanılmak üzere bir kalite kontrol sisteminin mevcut olduğunu belirtir ve ürünlerin bu Avrupa standardına uygunluğunun değerlendirilmesini sağlar.

Demiryolu balastının, malzeme için ilgili bir Avrupa standardında belirtilen veya varış ülkesinin ulusal düzenlemelerinde izin verilen izin verilen maksimum seviyeleri aşan herhangi bir tehlikeli madde salmamasına ilişkin genel bir gerekliliği içerir.

İnşaatta kullanılan demiryolu balastları, bu Avrupa standardının tüm gerekliliklerine uygun olmalıdır. Standart, örneğin belirli bazaltların stabilitesi ile ilgili olarak, doğal agregalar ve geri dönüştürülmüş balast için kapsamlı ve özel gereksinimleri içerir.

Diğer bazı ikincil kaynaklardan gelen materyaller için ise çalışmalar devam etmektedir ve gereksinimler eksiktir. Bu arada, bu tür malzemeler, demiryolu balast olarak piyasaya arz edildiklerinde, bu standarda tam olarak uymalı, ancak kullanım yerinde belirli ilgili ek gerekliliklere de uymaları istenebilir. Ek özellikler ve gereksinimler, ürünün kullanım deneyimine bağlı olarak duruma göre belirlenebilir ve belirli sözleşme belgelerinde tanımlanabilir.

Demiryolu balastının düzenlemeye tabi tehlikeli maddeleri salma potansiyelinin beyanı için gereklilikler şu anda geliştirilme aşamasındadır. Bunlar kesinleşene kadar kullanım yerindeki gereksinimlere dikkat edilmelidir.

EUROLAB, üreticilere EN 13450 test uyumluluğu konusunda yardımcı olur. Test uzmanlarımız, profesyonel çalışma misyonu ve prensipleri ile siz üretici ve tedarikçilerimize laboratuvarlarımızda en iyi hizmeti ve kontrollü test sürecini sunar. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp