EN ISO 10534-1 Akustik - Empedans Tüplerinde Ses Absorpsiyon Katsayısı ve Empedansın Belirlenmesi - Bölüm 1: Duran Dalga Oranını Kullanan Yöntem

EN ISO 10534-1 Akustik - Empedans Tüplerinde Ses Absorpsiyon Katsayısı ve Empedansın Belirlenmesi - Bölüm 1: Duran Dalga Oranını Kullanan Yöntem

EUROLAB, son teknolojiye sahip akredite laboratuvarları ve uzman ekibiyle birlikte, EN ISO 10534-1 testi kapsamında kesin ve hızlı test hizmetleri sunar. Bu standart, malzemelerin ve nesnelerin ses yutma katsayısının, yansıma faktörünün, yüzey empedansının veya kabulünün belirlenmesi için bir yöntemi belirtir.

EN ISO 10534-1 Akustik - Empedans Tüplerinde Ses Absorpsiyon Katsayısı ve Empedansın Belirlenmesi - Bölüm 1: Duran Dalga Oranını Kullanan Yöntem

Değerler, test nesnesinden yansıyan düzlem dalga ile gelen sinüziyodal düzlem dalgasının üst üste bindirilmesiyle oluşturulan bir tüpteki bir düzlem dalganın duran dalga modelinin değerlendirilmesi ile belirlenir.

Bu yöntem, normal ses insidansı için ses yutucuların ses yutma katsayısının belirlenmesi için kullanılabilir. Ayrıca akustik yüzey empedansının veya ses yutucu malzemelerin yüzey kabulünün belirlenmesinde de kullanılabilir. Parametre çalışmaları ve ses yutucuların tasarımı için çok uygundur, çünkü yutucu malzemenin yalnızca küçük örneklerine ihtiyaç vardır.

Bu yöntem ile bir yankı odasındaki ses absorpsiyonunun ölçümü arasında bazı karakteristik farklılıklar vardır.

Empedans tüpü yöntemi, yansıma faktörünün ve ayrıca empedans veya kabulün belirlenmesi için kullanılabilir. Ses, normal olarak nesne yüzeyinde gelir. Yankı odası yöntemi, rastgele ses insidansı için ses absorpsiyon katsayısını belirleyecektir.

Empedans tüpü yöntemi, bir düzlem gelen ses dalgasının varlığına dayanır ve bu koşul altında kesin değerler verir. Bir yankı odasındaki ses yutma katsayısının değerlendirilmesi, ses alanı ve yutucunun boyutu ile ilgili bir dizi basitleştirici ve yaklaşık varsayıma dayanır.

EN ISO 10534'ün bu bölümü, bu hesaplamaları yapabilen bilgisayarların mevcut olduğu varsayıldığından, grafik yöntemler yerine sayısal değerlendirme yöntemlerini tercih eder. Formüllerdeki bazı miktarlar karmaşıktır. Trigonometrik fonksiyonların argümanları radyan cinsindendir.

EUROLAB, üreticilere EN ISO 10534-1 test uyumluluğu konusunda yardımcı olur. Test uzmanlarımız, profesyonel çalışma misyonu ve prensipleri ile siz üretici ve tedarikçilerimize laboratuvarlarımızda en iyi hizmeti ve kontrollü test sürecini sunar. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp