EN ISO 11654 Akustik - Binalarda Kullanım için Ses Emiciler - Ses Emme Derecesi

EN ISO 11654 Akustik - Binalarda Kullanım için Ses Emiciler - Ses Emme Derecesi

EUROLAB, son teknolojiye sahip akredite laboratuvarları ve uzman ekibiyle birlikte, EN ISO 11654 testi kapsamında kesin ve hızlı test hizmetleri sunar. Bu standart, ses yutma katsayısının frekansa bağlı değerlerinin tek bir sayıya dönüştürülebildiği bir yöntemi belirtir. Bu yapılmadan önce ISO 354'e göre ölçülen ses yutma katsayısının üçte birlik oktav bant değerleri oktav bantlarına dönüştürülür.

EN ISO 11654 Akustik - Binalarda Kullanım için Ses Emiciler - Ses Emme Derecesi

Bu internet standardında belirtilen tek rakamlı derecelendirme, normal ofislerde, koridorlarda, sınıflarda, hastanelerde vb. rutin uygulamalar için kullanılacak ses emici ürünlerin akustik özelliklerini tanımlamak ve gereksinimleri formüle etmek için kullanılabilir.

Ürünler, uzmanlık tarafından dikkatli akustik tasarım gerektiren nitelikli ortamlarda kullanılacaksa, derecelendirme uygun değildir. Bu gibi durumlarda, yalnızca frekansın bir fonksiyonu olarak tam ses absorpsiyon verileri tatmin edicidir.

Bu standart, uygulamalar referans eğrisinin tüm frekans aralığını kapsamadığı sürece geçerli değildir. Bu aralığın sadece bir kısmı ilgi çekiyorsa, sadece bu aralıkta iyi bir ses emilimi olan ürünleri aramak daha uygun olabilir.

Bu standartta açıklanan şekil göstergeleri, nispeten düşük tek sayıya sahip olabilen ancak daha kısıtlı bir frekans aralığı düşünüldüğünde çok daha yüksek potansiyele sahip olabilen bu tür ürünlerin tanımlanmasında rehberlik sağlar. Bu tür ürünler, tam ses absorpsiyon eğrisinden değerlendirilmelidir.

Bu standarttaki derecelendirme eğrisi 250 Hz oktav bandında bir alt sınıra sahip olduğundan, derecelendirme bu frekansın altında uygun değildir. Bu tür düşük frekanslar ilgi çekiyorsa, ses absorpsiyon eğrisinin tamamına başvurulmalıdır.

EUROLAB, üreticilere EN ISO 11654 test uyumluluğu konusunda yardımcı olur. Test uzmanlarımız, profesyonel çalışma misyonu ve prensipleri ile siz üretici ve tedarikçilerimize laboratuvarlarımızda en iyi hizmeti ve kontrollü test sürecini sunar. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp