Endüktif Eşleşmiş Plazma Analizi (ICP)

Endüktif Eşleşmiş Plazma Analizi (ICP)

ICP, belirli bir elementin karakteristik dalga boylarında elektromanyetik radyasyon yayan uyarılmış atomlar ve iyonlar üretmek için endüktif olarak bağlanmış plazmayı (bizim durumumuzda argon) kullanan bir tür emisyon spektroskopisidir. 

Endüktif Eşleşmiş Plazma Analizi (ICP)

Bu emisyonun yoğunluğu, numune içindeki element konsantrasyonunun göstergesidir. Bu tekniğin hassasiyeti elemente göre 1 ppm ila 10 ppb arasında değişen oldukça yüksektir.

ICP cihazı, numunenin aletin plazma bölgesine sıvı akışı olarak verilmesini gerektirir.

  • Sıvı numuneler uygun şekilde seyreltilir ve dahili standartlarla karıştırılır.  
  • Katı numuneler çeşitli yöntemlerle sıvıya dönüştürülür.  
  • Bazı örneklerin basitçe çözülmesi gerekir.

Diğer örnekler için, asitli sindirimler ve mikrodalga destekli sindirimler dahil olmak üzere daha agresif çözünme yöntemleri gereklidir. 

Aşağıdaki unsurları tespit edebiliriz:

Alüminyum, Arsenik, Altın, Bor, Baryum, Berilyum, Bizmut, Kalsiyum, Kadmiyum, Seryum, Kobalt, Krom, Sezyum, Bakır, Disprosyum, Erbiyum, Evropiyum, Demir, Galyum, Gadolinyum, Germanyum, Hafniyum, Cıva, Holmiyum, İyot, İndiyum, İridyum, Potasyum, Lantan, Lityum, Lutetium, Magnezyum, Manganez, Molibden, Sodyum, Niyobyum, Neodim, Nikel, Osmiyum, Fosfor, Paladyum, Kurşun, Platin, Praseodim, Rubidyum, Renyum, Rodyum, Rutenyum, Gümüş, Sülfür, Antimon, Skandiyum, Selenyum, Silikon, Samaryum, Kalay, Stronsiyum, Tantal, Terbiyum, Tellür, Toryum, Titanyum, Talyum, Tulium, Uranyum, Vanadyum, Tungsten, İtriyum, Ytterbiyum, Çinko, Zirkonyum

Elde edilen solüsyonlar daha sonra uygun şekilde seyreltilir ve dahili standartlarla karıştırılır. Ardından peristaltik pompa, bu analitik çözümü ICP plazma torcuna taşır.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp