Halide(Halojen Tuzu) Testi

Halide(Halojen Tuzu) Testi

İyon seçici elektrotlar, çözelti içindeki halojenür iyonlarının seviyelerini ölçer. Halojenür iyonları arasında florür, klorür, bromür ve iyodür bulunur.

Halide(Halojen Tuzu) Testi

Sıvı numuneler doğrudan ölçülebilir ve katı numuneler ekstrakte edilebilir ve ekstrakt bu yöntemle test edilebilir. Halojenür içeriği, o elemana özel bir elektrot kullanılarak her halojenür için ayrı ayrı ölçülür. Numune için elektrot potansiyeli, halojenür standartlarının ölçümlerinden oluşturulan bir kalibrasyon eğrisine göre çizilir. Her halojenür ayrı ayrı kalibre edilir ve analiz edilir.

ASTM Standartları:

  • D512

Örnekler sulu solüsyonlar olmalıdır. Özel örnek hususlarınız üzerinde konuşmak için lütfen bizimle iletişime geçin.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp