Maden Kompozisyon ve Metal Testleri

Maden Kompozisyon ve Metal Testleri

Mineraller, belli bir kimyasal kompozisyon veya sınırlı bir kimyasal kompozisyon aralığına sahiptir. Bir mineralin kompozisyonu, ya da bileşimi, basitçe mineraldeki farklı elementlerin ve element gruplarının oranlarını gösteren bir kimyasal formül olarak ifade edilebilir.

Maden Kompozisyon ve Metal Testleri

Mineraller, kayaların yapı taşları olarak kabul edilmektedir. Başka bir ifade ile mineraller, kayaların kimyasal bileşiminin doğal ifadesidir. Yer kabuğunun büyük bir kısmı, minerallerin belli bir kompozisyonudur. Tanım olarak, bir mineral doğal olarak meydana gelen, inorganik ve kristalin özelliklere sahiptir.

Bazı minerallerin belli bir sabit kompozisyonu bulunmaktadır. Bu tür kimyasal kompozisyona sahip mineraller için en iyi örnekler kuvartz ve silikon dioksittir (silika). Ancak çoğu mineraller iki veya daha fazla bileşik arasında bir dizi kompozisyona sahiptir. Bunlar dışında hem inorganik hem de organik süreçlerle oluşan mineraller de bulunmaktadır. Örneğin kalsit, kayalarda yaygın rastlanan bir damar mineralidir. Kalsit aynı zamanda birçok yaşam formunda kabuk oluşturan bir maddedir.

Kısaca kayaları oluşturan mineraller, tanımlanmış kimyasal kompozisyonlara ve katı atomik yapılara sahiptir.

Bir metalin veya herhangi bir alaşımın kimyasal kompozisyonu tespit etmek için yaygın olarak uygulanan iki yöntem bulunmaktadır: X-ışını floresans spektroskopisi (XRF) yöntemi ve optik emisyon spektroskopisi (OES) yöntemi. Bunlardan ilk yöntem tahribatsız bir test yöntemidir. Buna karşılık ikinci yöntem, daha hafif elementlere karşı çok hassastır.

Bir madenin kompozisyonu, çevrenin kimyası hakkında çok şey ifade etmektedir. Bir mineralin fiziksel özellikleri, kristal yapısı, kompozisyonu ve tane boyutu ve şekli ile belirlenmektedir. Bu bakımdan fiziksel özellikler, mineralleri tanımlamak veya sınıflandırmak için kullanılmaktadır.

Esasen mineraller şu şekilde tanımlanmaktadır: sabit bir yapıya sahip olan ve sabit veya belli sınırlar içinde değişebilen bir kimyasal kompozisyona sahip olan, doğal olarak oluşan ve inorganik, katı ve kristal yapıya sahip olan maddelerdir.

Kuruluşumuz, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, talep eden kuruluşlara maden kompozisyon ve metal testleri hizmetleri vermektedir.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp