Metal İçerik Analizi

Metal İçerik Analizi

Metaller, yeraltında kayaların içinde cevher olarak bulunan demir veya kurşun gibi minerallerdir. Bunlar büyük ölçekli endüstriyel işlemlerle ve çeşitli yöntemlerle kayalardan ayrılarak çıkarılmakta ve birçok sektörde kullanılmaktadır. Esas olarak üç ana metal türü bulunmaktadır: demirli metaller, demir dışı metaller ve alaşımlar.

Metal İçerik Analizi

Demirli metaller, genelde demir ve az miktarda diğer elementlerden oluşan metallerdir. Demir içeren metaller, neme maruz kaldıkları zaman kolayca paslanmaya eğilimlidir. Ayrıca bir mıknatısla ayrılması mümkündür. Ancak demir içeren metallerdeki paslanma ve manyetik özellikler, demir yüzünden düşüktür. Tipik demir içeren metaller arasında yumuşak çelik, dökme demir ve çelik bulunmaktadır.

Demir dışı metallerin içeriğinde hiç demir bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu metallerin manyetik özellikleri yoktur ve neme maruz kaldıkları zaman paslanma özelliği göstermezler. Tipik demir dışı metaller arasında bakır, alüminyum, kalay ve çinko bulunmaktadır.

Alaşımlar ise iki veya daha fazla metal veya başka elementler içeren maddelerdir. Belli özelliklerde alaşımlar elde etmek için metaller, erime noktasının azaltılması ya da alaşımı hafif hale getirme gibi belli özelliklerine göre seçilmekte ve karıştırılmaktadır.

Endüstriyel işlemlerde hangi metalin kullanılacağına karar verilirken dikkate alınan başlıca özellikler şunlardır:

  • Sertlik (çizilmeye, kesilmeye ve aşınmaya karşı direnç)
  • Esneklik (şekli bozulduktan olduktan sonra orijinal şekline geri dönme yeteneği)
  • Dövülebilirlik (kolay şekil alabilme, yayılma ve dövülebilme yeteneği)
  • Süneklik (kırılmadan gerilme yeteneği)
  • Kırılganlık (bükülmeden kolayca kırılma yeteneği)
  • Basınç dayanımı (basınç altında gösterdiği direnç)
  • Çekme mukavemeti (gerilmeye karşı gösterdiği direnç)
  • Tokluk (kırılma, bükülme veya deforme olmaya karşı gösterdiği direnç)

Madencilik faaliyetlerinde bir cevherden elde edilen kazanç, metal içeriği ile doğru orantılıdır. Bu bakımdan bir madenin verim hesaplamaları yapılırken gelişmiş laboratuvarlarda gerçekleştirilen metal içerik analizleri önemli olmaktadır. Cevherler genelde serbest metal, sülfürler, karbonatlar, silikatlar, oksitler ve sülfatlardan oluşmaktadır. Cevherdeki metal konstanrasyonunun ve yabancı maddelerin belirlenmesi, metal içerik analizleri ile sağlanmaktadır.

Kuruluşumuz, sayısız test, ölçüm, analiz ve değerlendirme çalışmaları arasında, eğitimli ve uzman bir kadro ve gelişmiş teknolojik donanımı ile, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, talep eden kuruluşlara metal içerik analizi hizmetleri vermektedir.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp