Metalurjik Test

Metalurjik Test

Metalurjik analiz, metal alaşımlarının kimyasal, fiziksel ve mekanik özelliklerinin incelenmesinin genel bir açıklamasıdır. Bu açıklamanın merkezinde, özel ilgi konusu özellikler (mikro ve makro) için hazırlanan örneklerin mikroskobik gözlemi yer alır. 

Metalurjik Test

Bu özellikler şunları içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir: tane boyutu, inklüzyon içeriği, faz içeriği ve dağılımı, ayrışma, gözeneklilik veya boşluk, metaller arası, ısıl işlemler ve yüzey veya yakın yüzey işlemleri. Ek olarak, bu açıklama, arıza analizini ve araştırma sırasında toplanan verilerin ve bilgilerin kapsamlı bir şekilde incelenmesini ve sunumunu kapsar.

Metalurjik analiz, minerallerden çıkarılan metallerin özelliklerinin soğuk ve sıcak işlem, ısıl işlemler ve yaşlanma ile değiştirilebileceği anlaşıldığında, erken dönem bilimde köklerini bulur. Elbette sanayi devrimi sırasında, uygulama için tutarlı ve hedeflenen özelliklere sahip bitmiş ürünlere yol açmak için bu özelliklerin daha karmaşık bir şekilde anlaşılması gerekiyordu. 

Demir metalurjisi için bu modern doğum, erken çelik üretimi çağındaydı. Şu anda, birçok üniversite kimya ve madencilik müfredatlarını modern metalurji ile tamamlamaya başladı. Bugün, birçok resmi adanmış metalurji programı, plastikler, seramikler, kompozitler ve diğer gelişmiş yapılar gibi imalatta kullanılan ek malzemelerin ortaya çıkmasıyla malzeme bilimleri programlarına dönüştü.

Metalurjik Analiz Ne Zaman Kullanılır?

EUROLAB'ta, diğer birçok malzemeyle birlikte, otomotiv, ulaşım, kimya mühendisliği, tıbbi cihazlar, dövme, ısıl işlem, döküm, mobilya, devre kartları ve bileşenler, toz metaller ve cihazlar için testler yapılır. Metalurjik analiz, birisi "Bu ne kadar zor?", "Kimyasal yapı nedir?", "Bu, bu parçanın üretim spesifikasyonuna uygun mu?" diye yada benzeri soruları sorduğunda kullanılır. İşlem, bir sertlik girintisi kadar basit veya birçok metalurjik analiz tekniğinin kullanıldığı tam bir başarısızlık analizi kadar karmaşık olabilir.

Lojistik olarak, temel metalurjik analiz tekniklerini referans alınan test yöntemleriyle aşağıdaki gibi ayrıştırabiliriz:

Mekanik ve Fiziksel Özellikler:
 • Akma Dayanımı, Çekme Dayanımı, Uzama, Elastisite Modülü, Alan Azaltma - ASTM E8, ASTM A370, SAE J995, JIS Z2201, JISZ2241
 • Plastik Gerinim oranı (r-değeri) - ASTM E517
 • İş Sertleştirme Üssü (n değeri) - ASTM E646
 • Brinell Sertliği - ASTM E10
 • Rockwell Sertliği - ASTM E18
 • Darbe Testi (Charpy v-notch) - ASTM E23
 • Vickers Sertliği - ASTM E72
 • Mikrosertlik (Knoop ve Vickers) - ASTM E384
Metalik Yüzey İşlemleri:
 • Kaplama Kalınlığı - ASTM B487
 • Kaplama Ağırlıkları - ASTM A90, A428
 • Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ve Enerji Dağılımlı X-ışını Spektroskopisi (EDS) ile yüzey analizi - ASTM B748, E986
Mikroyapısal veya Metalografik Analiz :
 • Metalurjik Hazırlık - ASTM E3
 • Kasa Derinliği - SAE J423
 • Dökme Demir Derecesi - ASTM A427, SAE J158, J434
 • Dekarbürizasyon Derinliği - ASTM E1077, SAE J419
 • Tane Büyüklüğü - E112
 • Kapsama İçeriği - ASTM E45
 • Macroetch - ASTM A561, A604, E340, E381
 • Microetch - ASTM E407
Kimyasal Analiz :
 • Kızdırma Deşarjı (GD-OES) ve Ark Kıvılcımı Spektroskopisi (OES) - ASTM E415
 • Endüktif Eşleşmiş Plazma Atomik Emisyon Spektroskopisi (ICP-AES) - ASTM E1613
Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp