Özgül Ağırlık ve Yoğunluk Tayini

Özgül Ağırlık ve Yoğunluk Tayini

Spesifik ağırlık ve yoğunluk testi genellikle kalite kontrol önlemleri için kullanılır. Özgül Ağırlık, belirli bir malzeme hacminin 23 ° C'de kütlesinin aynı hacimdeki suya oranının bir ölçüsüdür. Yakından ilişkili bir ölçüm olan yoğunluk, bir numunenin birim hacmi başına kütle olarak tanımlanır.

Özgül Ağırlık ve Yoğunluk Tayini

Özgül Ağırlık ve Yoğunluk testleri, bir malzemeyi tanımlamak veya bir numunedeki fiziksel değişiklikleri takip etmek için kullanılabilir. 

Özgül Ağırlık ve Yoğunluk testleri, farklı örnekleme birimleri veya numuneler arasındaki tekdüzelik veya değişkenlik derecesini veya büyük bir öğenin ortalama yoğunluğunu belirtmek için de kullanılabilir.

 ASTM Standartları:

  • D1475
  • D792
  • D1505

Numunenin hacmi kabaca bir santimetre küp olmalıdır. Numunenin tek bir katı parça halinde olması gerekli değildir, örneğin, bir santimetre küp kadar peletler kullanılabilir.

Özgül Ağırlık ve / veya Yoğunluk testi, sıvı ve katı numuneler üzerinde aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilebilir:

  • Çarşaflar
  • Çubuklar
  • Tüpler
  • Filmler
  • Kalıplanmış Ürünler

Belirli örnek değerlendirme sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçin.

Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp