Polimer Stabilizatör Analizi

Polimer Stabilizatör Analizi

Plastiklerdeki stabilizatörlerin kimliklerini ve miktarlarını belirlemek için kromatografi analizi kullanılır.

Polimer Stabilizatör Analizi

Antioksidanlar, polimerleri işlem sırasında ve kullanım sırasında oksidatif bozulmadan korumak için kullanılır. Antioksidanlar hem birincil antioksidanlar hem de ikincil antioksidanlar olabilir. 

Birincil Antioksidanlar

  • Sterik olarak engellenmiş fenoller (örneğin, BHT), hidrojen vericileri olarak hareket ederek peroksi radikallerini yakalar. Uçuculuğu ve göçü azaltmak için çoğu molar kütle bakımından BHT'den daha yüksektir.
  • Aromatik aminler, hidrojen vericileri olarak hareket ederler, ancak renk değişikliğine neden olabilirler, bu nedenle, esas olarak kauçuk malzemelerde kullanılırlar.

İkincil Antioksidanlar

  • Bazıları (örneğin, fosfit ikincil antioksidanlar) hidroperoksitleri kararlı ürünlere dönüştürürken tiyosinerjistler gibi diğerleri hidroperoksitleri ayrıştırır.

Alkil Radikal Tutucular

  • Alkil radikal tutucular, aksi takdirde plastiğin bozulmasına yol açabilecek alkil radikalleriyle etkileşime girer. Buna, HALS (aynı zamanda ışık stabilitesini de destekleyen Engellenmiş Amin Işık Stabilizatörleri), hidroksil aminler, benzofuranon dahildir.

Polimerleri UV ışığı ile bozulmadan korumak için ışık stabilizatörleri kullanılır. Bu sınıf, UV Emiciler ve HALS içerir.

UV Emiciler

  • Bu katkı maddeleri, aksi takdirde polimerin bozulmasına yol açabilecek UV enerjisini emer. Örnekler arasında 2-hidroksibenzofenonlar ve 2-hidroksibenzotriazoller bulunur.

HALS (Engellenen Amin Işık Stabilizatörleri)

  • Bu katkı maddeleri, serbest radikalleri temizler. Genellikle daha yüksek molar kütlelidirler ve yenilenebilirler, böylece uzun vadeli termal ve ışık stabilitesi sağlarlar.
Copyright © 2020 | EUROLAB Laboratory Services | Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp